Seminář

Logistika 2020. Budoucnost logistiky a současné trendy

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

Seminář je výrazně interaktivní - kombinuje výklad lektora s řešením modelových situací a řízenou diskusí dosažených výsledků. Ze tří seminárních bloků je první věnován vizi rozvoje logistiky s horizontem 2020, druhý výzvám a sporným otázkám této vize a třetí systémům a technologiím, které na tyto otázky mohou odpovědět a výzvy naplnit.

Seminář je určen pro:

všechny podnikatele, manažery a logistiky, kteří pochopili, že dobře zvládnutá logistika je zásadní konkurenční výhodou firmy

a chtějí tento poznatek rozvinout do konkrétních aktivit s minimálně dvouletým dosahem.

Co Vám seminář přinese:

Seminář je výrazně interaktivní - kombinuje výklad lektora s řešením modelových situací a řízenou diskusí dosažených výsledků.

Ze tří seminárních bloků je první věnován vizi rozvoje logistiky s horizontem 2020, druhý výzvám a sporným otázkám této vize a třetí systémům a technologiím, které na tyto otázky mohou odpovědět a výzvy naplnit.

Obsah semináře: 

 • Vize logistiky 2020
  • Role logistiky ve firmě - dnešek a blízká budoucnost
  • Diferenciace požadavků na logistiku - úroveň služeb zákazníkům a logistické náklady
  • Formulace vize logistiky pro výrobce, pro obchod a pro poskytovatele služeb
 • Výzvy a sporné otázky
  • Jak organizovat logistiku ve firmě?
  • Potenciál a slabiny konceptů SCM (Supply Chain Management)
  • Kvalifikace personálu pro logistiku - požadavky a reálné možnosti
 • Systémy a technologie
  • Informační technologie - od základu po umělou inteligenci
  • Nová generace spolupráce člověk-stroj
  • Nová generace spolupráce člověk - člověk

Časový harmonogram semináře:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.00 - přednáška (2. část)

12.00 - 13.00 - oběd

13.00 - 14.30 - přednáška (3. část)

14.30 - 14.45 - odpolední coffee break

14.45 - 16.00 - přednáška (4. část + diskuse)

Lektor

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

je prezidentem Logistické akademie, zakládajícím členem Komory logistických auditorů v ČR a na Slovensku, členem americké asociace APICS a majitelem společnosti PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o.

Od roku 1995 odborně působí v oblasti logistiky jako poradce, projektant, lektor a auditor. Svou profesní kariéru zahájil jako projektant…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

21.1.2019

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.