Seminář

Majetek a jeho odpisy (daňový a účetní pohled)

Naučte se majetek správně oceňovat a odpisovat

RNDr. Ivan Brychta

Na semináři se zaměříme na hmotný a nehmotný majetek z pohledu daní a účetnictví. Vyjasníte si zejména vymezení odpisovaného majetku, správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů. Zdůrazníme účetní a daňové souvislostí včetně aktuálních novinek v této oblasti.

Seminář je určen pro:

ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti používají odpisovaný majetek a mají zájem se seznámit se všemi možnostmi, ale i úskalími, které daňové a účetní zákony pro majetek a jeho odpisování přinášejí.

Obsah semináře:

  • vymezení hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobý, drobný, rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí, technické zhodnocení daňově a účetně, změněné hranice pro hmotný movitý majetek a pro technické zhodnocení vč. příkladů aplikace na majetek v letech 2020/2021),
  • vstupní cena a její stanovení (pro účely daňové i účetní, vyvolaná investice a další),
  • účetní odpisy (zásady pro účetní odpisování, komponentní odpisy, metoda zbytkové hodnoty a další způsoby odpisování, odpisový plán),
  • daňové odpisy hmotného majetku (vymezení odpisovatele, odpisovaný a neodpisovaný majetek, rovnoměrně a zrychlené odpisy a jejich srovnání, mimořádné odpisy v roce 2020/2021, další možnosti odpisování vč. odpisů při technickém zhodnocení),
  • nehmotný majetek (možné způsoby odpisování, odpis v případě technického zhodnocení, zdůraznění nového přístupu od 2020/2021),
  • daňové odpisy ve speciálních případech (při pozbytí majetku, pokračování v odpisování, odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu, pro technické zhodnocení provedené ekonomickým uživatelem a další),
  • další související problematika (např. zůstatková cena a její daňový režim, zásady tvorby rezervy na opravy majetku a další).

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy od roku 2021 ve srovnání s předchozím stavem.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

11.10.2021

9:00 - 14:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 690,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

účetní odpisy, GFŘ, nehmotný majetek, hmotný majetek, odpisy 2020, odpisy majetku 2020, vstupní cena, daňové odpisy majetku, nehmotný majetek, DPH 2020, Ivan Brychta atd.