Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Majetek, věci a věcná práva dle nového občanského zákoníku - novinka

Seminář určen pro:

vlastníky movitých a nemovitých věcí, pracovníky stavebních a investorských firem, pracovníky odborů výstavby a správy majetku

Cíl semináře:

Každý vlastník by se měl seznámit s úpravou věcí a věcných práv s níže uvedenými novými instituty, které se dotýkají víceméně všech jeho činností (prodej, nákup, úpravy, rekonstrukce, technické zhodnocení, údržba).

Obsah semináře:

 • Nové rozdělení věcí na
  • hmotné, nehmotné – budou existovat nehmotné věci,
  • movité a nemovité, stavba bude součástí pozemku, podzemní stavby;
 • do katastru nemovitostí se nebudou zapisovat některé dosavadní stavby, např. dočasné, rozestavěné, inženýrské sítě;
 • nemovitostmi se stávají některá práva, např. právo stavby;
 • věc bude možno nabýt např. dlouhodobým nevykonáváním vlastnického práva, okupací, od nevlastníka, apod.;
 • zaniká zákonné předkupní právo;
 • nová je úprava práv k cizím věcem, staveb na cizím pozemku – věcná břemena, služebnosti, držba;
 • nově bude nezbytné rozdělit stroje a zařízení na stavbách, především pak v pronajatých nemovitostech, budovách na cizím pozemku – rozdílný vlastník pozemku a stavby;
 • definice součástí a příslušenství věci;
 • nově je definovaná věc hromadná, zastupitelná, zužívatelná;
 • úprava pojmu jmění, majetku, zástavních práv, daně apod.;
 • přechodná ustanovení, nájemní vztahy od 1. 1. 2014;
 • upravena je držba, vlastnictví, spoluvlastnictví;
 • upraveny jsou i smlouvy a odpovědnosti při výstavbě, přípravě a projektové dokumentaci, dozorů (AD, TDS, KBOZP);
 • dotazy a diskuze.

Časový harmonogram semináře

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Zkušený odborný lektor v oblasti investiční výstavby, vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví, projektová činnost a inženýrské výkony, technický poradce, rozsáhlá publikační činnost. 

   

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
17.3.20149:00 - 14:00Prahabude upřesněno2970 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení