On-line videozáznam

Management rizik v BOZP

záznam z 25.3.2013

délka videa 01:46:11

on-line, roční přístup

490  bez DPH 21 %

Seminář určen pro:

Manažeři a referenti BOZP, osoby odborně způsobilé pro zajišťování úkolů v prevenci rizik, zaměstnavatelé, vedoucí zaměstnanci a všichni ostatní odpovědní za plnění povinností v prevenci rizik na pracovištích, auditoři systému managementu BOZP a další zájemci o problematiku.

Cíl semináře:

Poslechem on-line semináře získáte informace nejen o systémovém přístupu k BOZP, ale především o základních nástrojích řízení BOZP: vyhledávání a vyhodnocování rizik při práci a kategorizaci prací. Dozvíte se, jakým způsobem rizika vyhledávat a vyhodnocovat a jak určit vhodná opatření k omezení jejich vlivu, tedy jak naplnit požadavky právních předpisů v oblasti managementu rizik při práci. Dozvíte se také o povinnostech zaměstnavatele v souvislosti s rizikovými pracemi, které vykonávají jeho zaměstnanci.

Obsah semináře:

 • současné systémové pojetí BOZP,
 • systémy řízení BOZP (vlastní, OHSAS 18001, Bezpečný podnik, ILO-OSH 2001),
 • základní zdroje povinností zajištění BOZP (právní předpisy, posuzování rizik při práci, kategorizace prací),
 • příprava na vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, analýza rizik na pracovišti (identifikace nebezpečí a odhad rizika),
 • hodnocení rizik při práci, přijetí opatření,
 • kategorizace prací a rizikové práce.

 


O tématu školení:


Lektor

Tomáš Neugebauer

v oblasti BOZP pracuje nepřetržitě více než dvacet let. Je interním auditorem systému managementu BOZP, specializuje se na vytváření systémů řízení v oblasti BOZP a na využívání informačních a komunikačních technologií v této oblasti. Je autorem jedenácti publikací a provádí lektorskou činnost. Též je autorem odborného obsahu a systému…

Více informací a další semináře lektora

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

 • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
 • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
 • video je členěno do kapitol - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
 • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který naleznete po platbě v sekci Můj účet. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)