On-line seminář

Manažerský a personální audit

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.

Cílem semináře je seznámit se s cíli, metodami a organizací manažerských a personálních auditů, zabývajících se hodnocením kvality i doporučeními dalšího rozvoje lidských zdrojů, i s tím, jak využívat a implementovat jejich závěry.

Pro koho je seminář určen:

Seminář je určen personálním manažerům a specialistům i interním auditorům, zabývajícím se zvyšováním účinnosti řízení, ověřováním kvality lidských zdrojů i plánováním a realizací rozvoje manažerů a dalších zaměstnanců.

Obsah on-line semináře:

  • Manažerský a personální audit, jeho význam a funkce
  • Cíle, metody a organizace  manažerského a personálního auditu
  • Práce s výsledky manažerského a personálního auditu
  • Ukázky výsledků a doporučení manažerského a personálního auditu a jejich realizace

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

26.4.2019

10:00 - 11:00

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.