Seminář

Manka a škody, pokuty, sankce

Podívejte se na ně z daňového a účetního pohledu

RNDr. Ivan Brychta

Na semináři se blíže podíváme na manka a škody na problematiku inventarizace majetku a závazů. Získáte ucelený pohled na problematiku sankcí (smluvních či zákonných) z pohledu daní a účetnictví.

Výběr z obsahu webináře:

 • Vymezení manka a škody z pohledu účetních předpisů a zákona o daních z příjmů
 • Co není mankem a škodou
 • Přirozené úbytky, technické a technologické ztráty a stanovení jejich norem
 • Pravidla pro inventarizaci – účetní a daňový pohled
 • Likvidace majetku a zaúčtování
 • Manka a škody na finančním majetku
 • Účtování mank a škod
 • Náhrady za manka a škody, účtování
 • Manka a škody a jejich vliv na základ daně z příjmů
 • Manka a škody, likvidace majetku z pohledu DPH
 • Smluvní sankce, jejich účtování a vliv na základ daně z příjmů
 • Sankce vyměřené podle zvláštních zákonů, jejich zaúčtování a daňové posouzení

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny aktuální postupy a novinky ve srovnání s předchozím stavem.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

24.11.2023

9:00 - 13:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.