On-line seminář

Manka a škody

RNDr. Ivan Brychta

Ucelený rozbor problematiky mank a škod z účetního pohledu (vč. souvisejících účtování) a z pohledu daní (daň z příjmů, DPH).

Výběr z obsahu:

  • vymezení mank a škod z pohledu daní a účetnictví
  • daň z příjmů - daňový režim souvisejících nákladů, problematika posouzení zůstatkové ceny majetku, otázka likvidace zásob a další
  • DPH - manka a škody ve vztahu k dříve uplatněnému odpočtu (vyrovnání a úprava odpočtu při nedostatečném prokázání, vč. souvisejícího výkladu správce daně)
  • ilustrace na příkladech vč. souvisejícího účtování
  • výklady a stanoviska GFŘ a MF k dané problematice.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

5.6.2019

14:00 - 15:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.