On-line seminář

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

RNDr. Ivan Brychta

Pokud se ve své praxi setkáváte s transakcemi mezi mateřskou a dceřinou společností, máme přesně pro vás připravený webinář. Dozvíte se, jaká jsou možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Osvojíte si znalosti o společném systému zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení. A mnohem více.

Webinář je vhodný pro:

pro vedoucí pracovníky v ekonomické oblasti, finanční odborníky, daňové poradce, vedoucí účtáren, zejména pak v případech, kdy je společnost nějakým způsobem kapitálově propojena s jinou společností (tuzemskou či zahraniční).

Obsah webináře:

  • vymezení mateřské a dceřiné společnosti v právních předpisech (občanské právo, zákon o obchodních korporacích, daňové a účetní předpisy)
  • daňový pohled na náklady a výnosy mateřské společnosti ve vztahu k dceřiným společnostem a dceřiné společnosti ve vztahu k mateřské společnosti
  • postup zdaňování a účtování podílů na zisku a jiných výnosů ze vztahu matka - dcera
  • obchodní vztahy mezi mateřskou a dceřinou společností z pohledu daní (problematika spojených osob)
  • pravidla proti vyhýbání se daňové povinnosti u mateřské a dceřiné společnost coby přidružené osoby
  • prodej podílu v dceřiné společnosti z pohledu zdanění (možnosti osvobození u matky)
  • další převody majetku z daňového a účetního hlediska – přeměny společností (fúze a rozdělení), převod obchodního závodu, výměna podílů (přenositelnost ztráty a další souvislosti)
  • vazby mezi mateřskou a dceřinou společností z pohledu zákona o DPH a ostatních daňových zákonů.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy od roku 2021 ve srovnání s předchozím stavem.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

23.6.2021

9:00 - 13:30

On-line

3190

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.