Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Konference

Mateřská škola v roce 2018/2019 - konference

Pátý ročník konference jako tradičně přinese hned několik zajímavých a aktuálních témat z oblasti předškolního vzdělávání. Na příklad se bude věnovat problematice sociálně patologických jevům v resortu školství a požadavkům České školní inspekce.

Konference je určena pro:

učitelky a ředitelky mateřských škol a ostatní pedagogické pracovníky mateřských škol, asistenty pedagoga nebo budoucí asistenty pedagoga.

Program

Sociálně patologické jevy v resortu školství a požadavky České školní inspekce

Anotace: Příspěvek bude věnován komplexnímu přehledu v otázkách instituce České školní inspekce.

Hlavní témata příspěvku:

1. část

 • Legislativní vymezení České školní inspekce.
 • Vymezení činnosti, priority pro aktuální školní rok, práva a povinnosti inspekčních týmů.
 • Nejčastější nedostatky škol, vyplývající z inspekční činnosti.  

 2. část

 • Problematika sociálně - patologických jevů v resortu školství.
 • Požadavky České školní inspekce na oblast dokumentace v souvislosti se sociálně - patologickými jevy.
 • Nejčastější nedostatky v problematice.

Bc. Lenka Polášková

Změna programu vyhrazena.

Pozn: Program konference 4.4.2019 v Praze bude upřesněn.

Harmonogram konference

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 11.00 – přednáška - PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D.

11.00 – 11.15 – přestávka s občerstvením

11:15 - 13.15 – přednáška - Bc. Lenka Polášková

13.15 – 14.15 – oběd

14.15 – 15.15 – přednáška - Mgr. Lenka Bittmannová

15.15 - 15.30 – přestávka s občerstvením

15.30 – 16.30 – přednáška - Mgr. Lenka Bittmannová

Přednášející

vystudovala speciální pedagogiku, obor psychopedie na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě. Od roku 2005 se věnuje práci s lidmi s poruchou autistického spektra  v Národním ústavu pro autismus (dříve APLA Praha). Od roku 2014 pracuje jako zástupkyně ředitelky Speciálně pedagogického centra APLA s dětmi s PAS a jejich rodinami. Dokončila dva

vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského, Praha, obor Vzdělávání dospělých. Ve své Bakalářské práci se zabývala výzkumem a možnostmi vzdělávání pedagogických pracovníků, v oblasti problematiky specifických poruch chování u dětí, předškolního věku. Nyní se věnuje magisterské formě studia. Středoškolské studium absolvovala na Střední pedagogické

je absolventkou Filozofické fakulty Sankt - Petěrburské státní univerzity, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zkušenosti pedagoga, vedoucího pracovníka školy a pracovníka školského úřadu v současně době zúročuje jako lektor a poskytovatel poradenských služeb pro školy. Je autorkou odborných článků a

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
4.4.20199:00 - 16:30Prahabude upřesněno3290 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Partneři

Chcete se stát partnerem konference? Napište nám na info@kursy.cz nebo vyplňte tento formulář.

Názory účastníků

 • Denisa Bukorová

  Výborní přednášející + praktické příklady
 • Lenka Bukovská

  Lektoři a kvalita kurzu na velmi dobré úrovni
 • V. Jurčíková

  Pěkně

Předchozí ročníky

První ročník konference proběhl v roce 2015. Účastníci si ho velmi pochvalovali, proto nyní konferenci pořádáme každý rok, od roku 2017 dokonce 2x ročně, v Praze a Olomouci. 

   Velmi si vážíme toho, že organizační zajištění semináře hodnotí účastníci známkou jedna. 

   I lektoři a obsah konference získávají pravidelně vysoké hodnocení. 

   Vaše připomínky si bereme k srdci a konferenci s každým dalším termínem vylepšujeme. 

   Doplňující informace

   Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

   Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

   Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
   Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

   Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

   Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

   • školení Praha - Clarion - oběd
   • školení Praha - Clarion - oběd
   • školení Praha - Clarion - oběd
   • školení Praha - Clarion - občerstvení
   • školení Praha - Clarion - občerstvení
   .

   Ochrana osobních údajů a jejich používání

   Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

   Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

   1. Data a jejich využití 

   Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

    

    

    

    

   Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

   Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

   2. Zabezpečení dat 

   Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

   Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

    

   3. Práva subjektů

   Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

   V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz