Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Konference

Mateřská škola v roce 2018/2019 - konference

Čtvrtý ročník konference zahájíme tématem Základní činnosti mateřské školy související s aplikací GDPR. Cílem příspěvku je osvětlit problematiku zpracování osobních údajů v souvislosti s novým nařízením o ochraně těchto údajů, které ovlivní i mateřské školy. Dále se budeme věnovat tématu Odlišnosti v chování u dítěte v MŠ zaměřenému na děti se speciálními vzdělávacími potřebami a Podpůrná opatření v praxi – jak fungují a jak je využít?  V neposlední řadě pak otázkám souvisejícím s Medikací a zdravotnickými úkony v praxi mateřských škol. 

Konference je určena pro:

učitelky a ředitelky mateřských škol a ostatní pedagogické pracovníky mateřských škol, asistenty pedagoga nebo budoucí asistenty pedagoga.

Program

Základní činnosti mateřské školy související s aplikací GDPR

Cílem příspěvku je vyčlenit logickou posloupnost a základní praktické činnosti spojené s aplikací GDPR v mateřských školách, a to v souvislosti se zpracováním osobních údajů uchazečů o vzdělání, dětí mateřské školy a jejich zákonných zástupců. Příspěvek bude zaměřen na:

 • „mapování“ stávajícího zpracování osobních údajů a podřazení případů zpracování osobních údajů pod důvody zpracování dle GDPR,
 • plnění informační povinnosti správce a navazující zpracování osobních údajů na základě důvodů zpracování dle GDPR (např. splnění právní povinnosti, oprávněné zájmy správce, souhlas se zpracováním osobních údajů),
 • zabezpečení osobních údajů (technická a organizační opatření),
 • záznamy o činnostech zpracování.

PhDr. et Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Odlišnosti v chování u dítěte v MŠ

Příspěvek se zaměřuje na odlišnosti v chování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole a uvádí praktické příklady, jak mohou pedagogové poznat, že dítě potřebuje speciální péči. Věnuje se spolupráci s rodiči a Školským poradenským zařízením a přináší příklady dobré praxe.

Podpůrná opatření v praxi – jak fungují a jak je využít?

Příspěvek se zaměřuje na novelizaci par.16 Školského zákona a vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Přednášející se bude zabývat především tím, jak legislativní změny ovlivňují integraci dětí se SVP v běžných MŠ.  Na co mají  MŠ nárok, jak by měla fungovat spolupráce mezi školou a ŠPZ (PPP a SPC)

Mgr. Lenka Bittmannová

Medikace a zdravotnické úkony v praxi mateřských škol

Změna programu vyhrazena.

Harmonogram konference

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 11.00 – přednáška - PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D.

11.00 – 11.15 – přestávka s občerstvením

11:15 - 13.15 – přednáška - MVDr. Michaela Pavelková

13.15 – 14.15 – oběd

14.15 – 15.15 – přednáška - Mgr. Lenka Bittmannová

15.15 - 15.30 – přestávka s občerstvením

15.30 – 16.30 – přednáška - Mgr. Lenka Bittmannová

Přednášející

vystudovala speciální pedagogiku, obor psychopedie na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě. Od roku 2005 se věnuje práci s lidmi s poruchou autistického spektra  v Národním ústavu pro autismus (dříve APLA Praha). Od roku 2014 pracuje jako zástupkyně ředitelky Speciálně pedagogického centra APLA s dětmi s PAS a jejich rodinami. Dokončila dva

je absolventkou Filozofické fakulty Sankt - Petěrburské státní univerzity, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zkušenosti pedagoga, vedoucího pracovníka školy a pracovníka školského úřadu v současně době zúročuje jako lektor a poskytovatel poradenských služeb pro školy. Je autorkou odborných článků a

vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského, Praha, obor Vzdělávání dospělých. Ve své Bakalářské práci se zabývala výzkumem a možnostmi vzdělávání pedagogických pracovníků, v oblasti problematiky specifických poruch chování u dětí, předškolního věku. Nyní se věnuje magisterské formě studia. Středoškolské studium absolvovala na Střední pedagogické

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
14.9.20189:00 - 16:30Olomoucbude upřesněno3290 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Partneři

Chcete se stát partnerem konference? Napište nám na info@kursy.cz nebo vyplňte tento formulář.

Názory účastníků

 • Denisa Bukorová

  Výborní přednášející + praktické příklady
 • Lenka Bukovská

  Lektoři a kvalita kurzu na velmi dobré úrovni
 • V. Jurčíková

  Pěkně

Předchozí ročníky

První ročník konference proběhl v roce 2015. 

Ročník 2016 obdržel od účastníků jedničku. 

Hodnocení lektorů: 1,08
Hodnocení konference: 1,15
Hodnocení organizace: 1,15
Hodnocení prostor: 1,15
Hodnocení jídla: 1,23
Hodnocení asistentky: 1,05

Program ročníku 2016

Třetí ročník konference byl specififcký, v tomto roce se konaly konference v Praze hned dvě, a to v únoru a srpnu.

Mateřská škola v roce 2017. Nový školský zákon proběhla 27.2.2017.
(Táž konference proběhla v Olomouci 23.6.2017).
Hodnocení lektorů: 1,26
Hodnocení konference: 1,11
Hodnocení organizace: 1,04
Hodnocení prostor: 1,09
Hodnocení jídla: 1,23
Hodnocení asistentky: 1,11
Mateřská škola v roce 2017 proběhla 31.8.2017.
Hodnocení lektorů: 1,19
Hodnocení konference: 1,12
Hodnocení organizace: 1,0
Hodnocení prostor: 1,0
Hodnocení jídla: 1,29
Hodnocení asistentky: 1,12
Čtvrtý ročník konference se koná 26.4.2018.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení