Konference

Mateřská škola v roce 2020/2021 - konference

PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D., Mgr. Lenka Bittmannová, Mgr. et Bc. Julius Bittmann

Co přinese mateřským školám nový školní rok? Dozvíte se na konferenci Mateřská škola v roce 2020/2021.

2.10.2020

9:00 - 16:30

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Šestý ročník konference jako tradičně přinese hned několik zajímavých a aktuálních témat z oblasti předškolního vzdělávání. 

Konference je určena pro:

učitelky a ředitelky mateřských škol a ostatní pedagogické pracovníky mateřských škol, asistenty pedagoga nebo budoucí asistenty pedagoga.

Program

Jak se mění činnost mateřské školy v kontextu nové právní úpravy?

V průběhu roku 2020 byly novelizovány mnohé právní předpisy, např. školský zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákoník práce, vyhláška o předškolním vzdělávání. Příspěvek je věnován změnám konkrétních činností mateřské školy např. v souvislosti se snižováním nejvyššího počtu dětí ve třídě, zajištěním školy v přírodě.

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Prevence problémového chování u dětí s autismem v mateřské škole

U některých dětí s poruchou autistického spektra se v prostředí mateřské školy setkáváme s projevy nestandardního či obtížně zvladatelného chování. V rámci příspěvku bychom si nastínili možnosti preventivních a krizových postupů, pracovali s konkrétními scénáři a rovněž se zaměřili na roli a vliv osobnosti vychovatelky či asistenta pedagoga na chování dítěte

Mgr. Julius Bittmann

Na konkrétním programu konference pracujeme.

Lektoři

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

je absolventkou Filozofické fakulty Sankt - Petěrburské státní univerzity, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zkušenosti pedagoga, vedoucího pracovníka školy a pracovníka školského úřadu v současně době zúročuje jako lektor a poskytovatel poradenských služeb pro školy. Je autorkou odborných článků a…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Lenka Bittmannová

vystudovala speciální pedagogiku, obor psychopedie, na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě. Od roku 2005 pracuje v Národním ústavu pro autismus. V SPC NAUTIS působí od jeho vzniku v roce 2014 jako speciální pedagog a zástupkyně ředitelky. V roce 2017 dokončila tříletý terapeutický výcvik v Institutu rodinné terapie Praha pod vedením MUDr.…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. et Bc. Julius Bittmann

od roku 2007 působí v Národním ústavu pro autismus, psychoterapeutické praxi se věnuje od roku 2010. Vystudoval sociální pedagogiku a učitelství na Karlově univerzitě. V letech 2011 – 2015 absolvoval psychoterapeutický kurz kognitivně behaviorální terapie pod vedením prof. Jána Praška. V NAUTIS a SPC NAUTIS pracuje jako terapeut. Pracuje s dětmi,…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skms/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

2.10.2020

9:00 - 16:30

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

Chcete se stát partnerem konference? Napište nám na info@kursy.cz nebo vyplňte tento formulář.

Předchozí ročníky

První ročník konference proběhl v roce 2015. Účastníci si ho velmi pochvalovali, proto nyní konferenci pořádáme každý rok, od roku 2017 dokonce 2x ročně, v Praze a Olomouci. 

   Velmi si vážíme toho, že organizační zajištění semináře hodnotí účastníci známkou jedna. 

   I lektoři a obsah konference získávají pravidelně vysoké hodnocení. 

   Vaše připomínky si bereme k srdci a konferenci s každým dalším termínem vylepšujeme. 

   Názory účastníků

   Denisa Bukorová

   “Výborní přednášející + praktické příklady„

   Lenka Bukovská

   “Lektoři a kvalita kurzu na velmi dobré úrovni„

   V. Jurčíková

   “Pěkně„