On-line seminář

Mateřská škola v roce 2020

Konference

PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D., Mgr. Julius Bittmann, Mgr. Lenka Bittmannová

Šestý ročník konference proběhne netradičně on-line. Přinese hned několik zajímavých a aktuálních témat z oblasti předškolního vzdělávání.

Konference je určena pro:

učitelky a ředitelky mateřských škol a ostatní pedagogické pracovníky mateřských škol, asistenty pedagoga nebo budoucí asistenty pedagoga.

Program:

Specifika chování dětí s PAS v prostředí běžné mateřské školy

Mgr. Julius Bittmann

Asistent pedagoga

Mgr. Lenka Bittmannová

Aktuální právní úprava činnosti mateřské školy a některé tradiční problematické činnosti mateřské školy

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Změna programu vyhrazena

Časový harmonogram

10:00 – 11:00 – zahájení + 1. vstup - PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

11:00 – 11:15 – přestávka

11:15 – 12:15 - 2. vstup - Mgr. Julius Bittmann

12:15 – 12:30 – přestávka

12:30 – 13:30 - 3. vstup - Mgr. Lenka Bittmannová

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

je absolventkou Filozofické fakulty Sankt - Petěrburské státní univerzity, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zkušenosti pedagoga, vedoucího pracovníka školy a pracovníka školského úřadu v současně době zúročuje jako lektor a poskytovatel poradenských služeb pro školy. Je autorkou odborných článků a…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Julius Bittmann

je kognitivně behaviorální terapeut, psychoterapeutické praxi se věnuje od roku 2010. Vystudoval sociální pedagogiku a učitelství na Karlově univerzitě, od roku 2007 působí v Národním ústavu pro autismus (dříve APLA Praha). Absolvoval psychoterapeutický kurz kognitivně behaviorální terapie pod vedením prof. Jána Praška. Pracuje s dospělými i dětmi…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Lenka Bittmannová

vystudovala speciální pedagogiku, obor psychopedie na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě. Od roku 2005 se věnuje práci s lidmi s poruchou autistického spektra  v Národním ústavu pro autismus (dříve APLA Praha). Od roku 2014 pracuje jako zástupkyně ředitelky Speciálně pedagogického centra APLA s dětmi s PAS a jejich rodinami. Dokončila dva…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

30.4.2020

10:00 - 13:30

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.