On-line seminář

Měření, analýzy a zlepšování v systému kvality

Ing. Monika Becková

On-line seminář je určen pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě.

Obsah

  • Přehled požadavků v ČSN EN ISO 9001:2016, pokud jde o měření, analýzy a zlepšování
  • Definice procesu měření a monitoringu
  • Co jsou ukazatele, měřítka, kritéria, KPI a jak je nastavit
  • Nastavení firemních procesů pro měření a analýzy
  • Co je MSA a něco málo k metrologii
  • Příklady ukazatelů a jejich vyhodnocení v systému kvality
  • Návaznost výsledků analýz na Management review, management rizik a zlepšování

Lektor

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

13.5.2021

9:00 - 11:00

On-line

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.