On-line videozáznam

Metody aktivního učení a jejich význam v inkluzi

Mgr. Jiří Hruška

Společně vytvoříme přehled nejčastěji používaných metod aktivního učení . tedy učení, při kterém je žák aktivní. Na praktickém příkladu si ukážeme, jak lze tyto metody v rámci výuky řadit do funkční vyučovací jednotky, při které se žák učí nejen daný obsah, ale i důležité životní dovednosti. Východiskem tohoto tématu je konstruktivistická pedagogika, která vychází z předpokladu, že si žák svoje vlastní poznání buduje (konstruuje) sám na základě svých praktických zkušeností. Základem je model třífázového učení: evokace - uvědomění si významu - reflexe (dále jen E-U-R). Obdržíte přehled vybraných metod včetně jejich popisu v elektronické podobě. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

záznam z 17.12.2020

délka videa 01:59:17

on-line, roční přístup

1500  bez DPH 21 %

Videoseminář je určen pro:

Ředitele i učitele základních a středních škol.

Cíle videosemináře:

 • Vyjmenovat příležitosti, jak metody aktivního učení přispívají k inkluzi.
 • Vysvětlit, proč je dobré metody aktivního vyučování používat.
 • Vytvořit přehled používaných metod aktivního učení a doplnit jej o metody nové.
 • Popsat model třífázového učení „evokace – uvědomění si významu – reflexe“ (E-U-R).
 • Analyzovat ukázku výukové jednotky založené na principu E-U-R.

Materiály ke stažení


Lektor

Mgr. Jiří Hruška

Absolvent Pedagogické fakulty v Hradci Králové. V oblasti DVPP se pohybuje již od roku 1992. Působil na gymnáziu, ve státní i soukromé ZŠ, v několika střediscích environmentální výchovy. Externě působil i na Fakultě humanitních studií UK v Praze a ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze. Je externím lektorem různých organizací pohybujících se v oblasti DVPP.

Více informací a další semináře lektora

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

 • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
 • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
 • video je členěno do kapitol - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
 • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který naleznete po platbě v sekci Můj účet. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)