On-line seminář

Metody aktivního učení a jejich význam v inkluzi

Mgr. Jiří Hruška

Společně vytvoříme přehled nejčastěji používaných metod aktivního učení – tedy učení, při kterém je žák aktivní. Na praktickém příkladu si ukážeme, jak lze tyto metody v rámci výuky řadit do funkční vyučovací jednotky, při které se žák učí nejen daný obsah, ale i důležité životní dovednosti. Východiskem tohoto tématu je konstruktivistická pedagogika, která vychází z předpokladu, že si žák svoje vlastní poznání buduje (konstruuje) sám na základě svých praktických zkušeností. Základem je model třífázového učení: evokace - uvědomění si významu - reflexe (dále jen E-U-R). Obdržíte přehled vybraných metod včetně jejich popisu v elektronické podobě. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

On-line seminář je určen pro:

Ředitele i učitele základních a středních škol.

Cíle on-line semináře:

  • Vyjmenovat příležitosti, jak metody aktivního učení přispívají k inkluzi.
  • Vysvětlit, proč je dobré metody aktivního vyučování používat.
  • Vytvořit přehled používaných metod aktivního učení a doplnit jej o metody nové.
  • Popsat model třífázového učení „evokace – uvědomění si významu – reflexe“ (E-U-R).
  • Analyzovat ukázku výukové jednotky založené na principu E-U-R.

Lektor

Mgr. Jiří Hruška

Absolvent Pedagogické fakulty v Hradci Králové. V oblasti DVPP se pohybuje již od roku 1992. Působil na gymnáziu, ve státní i soukromé ZŠ, v několika střediscích environmentální výchovy. Externě působil i na Fakultě humanitních studií UK v Praze a ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze. Je externím lektorem různých organizací pohybujících se v oblasti DVPP.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

17.12.2020

13:00 - 15:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.