On-line seminář

Metody práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

(dyslexií, dysgrafií, dysortografií)

Mgr. Lenka Bittmannová

Cílem on-line semináře je seznámit asistenty pedagoga, kteří pracují s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie aj.), poruchou pozornosti a dalšími diagnózami, s vhodnými metodami práce s těmito žáky, jejich aktivizací, prevencí přetížení a motivací. Účastníci budou mít dostatek prostoru pro své dotazy, sdíleny budou příklady dobré praxe.

On-line seminář je určen:

  • především asistentům pedagoga na ZŠ
  • pedagogům, speciálním pedagogům, školním psychologům a dalším odborníkům

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo Cisco Webex. Odkaz k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. Lenka Bittmannová

vystudovala speciální pedagogiku, obor psychopedie, na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě. Od roku 2005 pracuje v Národním ústavu pro autismus. V SPC NAUTIS působí od jeho vzniku v roce 2014 jako speciální pedagog a zástupkyně ředitelky. V roce 2017 dokončila tříletý terapeutický výcvik v Institutu rodinné terapie Praha pod vedením MUDr.…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

9.4.2021

13:00 - 15:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.