Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Konference

Zakládání zahraničních společností v on-shore a shore jurisdikcích - daňové a právní dopady

Ve spolupráci se společností Afinex Group Vás zveme na konferenci Mezinárodní zdanění - zakládání zahraničních společností v on-shore a off-shore jurisdikcích - daňové a právní dopady

Společnost Afinex Group působí na českém a slovenském trhu již od roku 1999. Od počátku své existence se zaměřuje na profesionální služby zahrnující zakládání a správu zahraničních společností v on-shore a off-shore jurisdikcích. Hlavním cílem společnosti je nabídnout svým klientům komplexní servis související s dennodenním fungováním zahraničních společností a jejich vztahu k tuzemským vlastníkům.

Konference je určena:

majitelům a ředitelům firem v ČR a SR, kteří využívají nebo zvažují využívat zahraniční společnosti.

Cíl konference:

seznámit účastníky s daňovými, účetními a právními dopady zakládání a fungování zahraničních společností.

Obsah konference:

 • Přehled daňových režimů ve vybraných on-shore jurisdikcích (Michal Jelínek)
 • Přehled daňových režimů ve vybraných off-shore jurisdikcích (Tomáš Janoušek)
 • Daňové dopady podnikání skrze zahraniční společnost pro české podnikatelské subjekty (Martin Hrubý)
 • Právní dopady podnikání skrze zahraniční společnost pro české podnikatelské subjekty (Barbara Štenclová)
 • Daňové dopady podnikání skrze zahraniční společnost pro slovenské podnikatelské subjekty (Tomáš Janoušek)
 • Právní dopady podnikání skrze zahraniční společnost pro slovenské podnikatelské subjekty (Matej Múdrý)
 • Rostoucí požadavky na bankovní compliance – transakce a zakládání účtů (Miroslav Šperka)
 • Obvyklé způsoby využití zahraničních společností – obchodní struktury (Michal Jelínek)

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 14.30 – přednáška (3. část)

14.30 – 14.45 – coffee break

14.45 – 16.30 – přednáška (4. část + diskuse)

Přednášející

Působí jako vedoucí partner ve společnosti V4 Tax. Transferovým cenám se věnuje od roku 2006, přičemž během své kariéry působil ve společnostech Ernst & Young a BDO. Pravidelně publikuje v odborném tisku a vyjadřuje se k aktuálním otázkám v oblasti mezidnárodního zdanění. Pět let vyučoval na Vysoké škole ekonomické v Praze a připravoval vzdělávací

je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Po pěti letech působení na Finančním úřadě v Ostravě se dnes Martin věnuje především korporátnímu zdanění a problematice daně z přidané hodnoty. Jako licencovaný daňový poradce zastupuje své klienty u daňových kontrol před správci daně.

je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Působí ve společnosti V4 Legal, kde se v rámci své praxe věnuje převážně právu obchodnímu a civilnímu s mezinárodním prvkem a soudním sporům.

je absolventem Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. V advokacii působí od roku 2010 a v současnosti je advokát a partner advokátní kanceláře V4 Legal na Slovensku.

Poskytuje poradenství zejména korporátním klientům v oblasti obchodního práva, akcionářských a holdingových struktur, fúzí a akvizic. Participuje jako přednášející

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
6.3.20189:00 - 16:30Prahabude upřesněno4990 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Partneři

Chcete se stát partnerem konference? Napište nám na info@kursy.cz nebo vyplňte tento formulář.

Hlavní partner konference: 

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

Mezinárodní zdanění, konference mezinárodní zdanění, zahraniční společnosti, on-shore, off-shore, daňové a právní dopady mezinárodního zdanění, daňové dopady zakládání zahraničních společností, účetní dopady zakládání zahraničních společností, právní dopady zakládání zahraničních společností, daňové režimy v on-shore jurisdikcích, daňové režimy v off-shore jurisdikcích, zahraniční společnost, podnikání skrze zahraniční společnost, bankovní compliance, využití zahraničních společností, atd.

Vzdělávací kurzy, seminář, seminář Praha, kurz, kurzy a školení, kurz Praha, školení, školení Praha.

 

 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz