On-line videozáznam

Minimum bezpečnosti práce ve výškách a nad hloubkou

Ing. Mojmír Klas CSc.

záznam z 18.12.2012

délka videa 01:39:26

on-line, roční přístup

490  bez DPH 21 %

Seminář určen:

osobám odborně způsobilým v prevenci rizik, koordinátorům BOZP na staveništi, ostatním pracovníkům odpovědným za bezpečnost ve firmách, osobám pracujícím ve výškách nebo nad volnou hloubkou (např. na stavbách, při údržbě, při lesnických a dřevařských pracích a dalších)

Obsah semináře:

 1. Údržba stavby - definice
 2. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických záležitostech staveb
 3. "Hlavní aktéři" bezpečnosti budoucí údržby
 4. Nutnost řešit bezpečnostní údržby
 5. Údržba fasády/pláště stavby
 6. Práce na plochách s rizikem pádu
 7. Ukázky některých certifikovaných zvýrobků
 8. ČSN se vztahem k bezpečné údržbě
 9. ČSN 73 1901 Navrhování střech
 10. Přístup na střechy
 11. Údržba střechy/terasy
 12. Chyby v navrhování ocelových žebříků
 13. Štěříny - přechod v madla
 14. Ochranné a záchytné konstrukce 
 15. ČSN se vztahem k OOPP
 16. Kotvící zařízení - požadavky a zkoušení
 17. Požadavky na montáž kotvících bodů

Lektor:

 
Ing. Mojmír Klas CSc.

se věnuje konzultační, projektové a inženýrské činnosti v oblasti ochrany před pádem.


Lektor

Ing. Mojmír Klas, CSc.

se věnuje konzultační, projektové a inženýrské činnosti v oblasti ochrany před pádem.

Více informací a další semináře lektora

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

 • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
 • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
 • video je členěno do kapitol - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
 • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který naleznete po platbě v sekci Můj účet. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)