Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Místní a účelové komunikace v roce 2017

Seminář je určen pro:

obce, zřizovatele místních a účelových komunikací

Cíl semináře:

je seznámit obce a jejich zástupce jaká práva a povinnosti mají jakožto zřizovatelé místních a účelových komunikací

Obsah semináře:

  • Zákon č. 13/1997 SB., o pozemních komunikacích ve znění novely č. 268/2015 Sb.,
  • Prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění vyhl. č. 338/2015
  • Občanský zákoník, nezbytná cesta
  • Novela stavebního zákona (NSZ) dokumentace pro společné povolení
  • Řízení podle NSZ
  • Řešení otázek, je to komunikace, cesta nebo pozemek, historická práva
  • Vlastnická práva, komunikace na cizích pozemcích, právní řešení, restituční předpisy
  • Lze rekonstruovat komunikaci na cizích pozemcích nebo je opravovat nebo je pouze udržovat
  • Technické parametry pozemních komunikací
  • Kategorie a třídy místních komunikací, jejich význam
  • Účelové komunikace, polní a lesní cesty
  • Překážky na místních komunikacích a jejich řešení
  • Určení právního stavu
  • Navrhování, projektování, schvalování a realizace pozemních komunikací
  • Možnosti omezení jízdy kamionů na MK
  • Komunikace - deklaratorní řízení
  • Historické komunikace bez vlastníka a jejich zařazení do pasportu obcí
  • Územní plány obcí a dopravně technické stavby
  • Věcná břemena, služebnosti a zásady uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace
  • Kdy je místní komunikace na veřejném zájmu a kdy práva vlastníka pozemku k ní omezit nebo vyvlastnit
  • Rozdíl mezi technickým zhodnocením, rekonstrukcí, stavebními úpravami, opravou nebo udržovacími pracemi
  • Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání
  • Činnosti ve stavebnictví - práva a povinnosti:
   • zpracovatel dokumentace, vady dokumentace
   • autorský dozor, technický dozor, manager projektu
   • koordinátor bezpečnosti práce, správce programu
   • nejčastější vady dokumentace a jejich řešení
  • Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě
  • Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavebního podnikatele stavbyvedoucího
  • Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady
  • Postupy odstraňování vad projektové dokumentace a výkazu výměr
  • Zjednodušující postupy umísťování, povolování a užívání staveb, dodatečné povolování
  • Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí - sdružení)
  • Návaznost a závaznost od územního rozhodnutí po kolaudaci
  • Kontrola průběhu stavby, činnosti TDS, AD, zhotovitele stavby a vzájemné vztahy
  • Změna stavby před dokončením, co ano a co již nelze
  • Přebírání stavby, kontrola stavby, kolaudace

             Časový harmonogram semináře:

              8.30 –  9.00 – prezence účastníků

              9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

            10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

            10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

            12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

            12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

            Lektor

            Zkušený odborný lektor v oblasti investiční výstavby, vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví, projektová činnost a inženýrské výkony, technický poradce, rozsáhlá publikační činnost. 

               

            Termíny a přihláška

            DatumČasMěstoMístoCena 
            8.9.20179:00 - 14:00Prahabude upřesněno3390 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

            Požádat o nový termín

            Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
            Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
            Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


            Doplňující informace

            Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

            Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

            Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
            Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

            Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

            Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

            O tématu školení

            Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

            Místní komunikace, účelové komunikace, místní a účelové komunikace povinnosti, zákon č. 13/1997 SB, místní a účelové komunikace seminář, pozemní komunikace, komunikace na cizích pozemcích, komunikace legislativa, pozemní komunikace, inženýrské sítě.

            • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
            • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
            • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
            • semináře Praha 6
            • semináře na míru
            • prezence účastníků kurzu
            • formy firemního vzdělávání
            • bonusy ke vzdělávání
            • školení Praha - Amarilis
            • školení Praha - Amarilis - místnost
            • školení Praha - Clarion
            • školení Praha - Clarion - místnost
            • bonusy ke vzdělávání - aktuality
            • školení Praha - Clarion - oběd
            • školení Praha - Clarion - oběd
            • školení Praha - Clarion - oběd
            • školení Praha - Clarion - oběd
            • školení Praha - Clarion - občerstvení
            • školení Praha - Clarion - občerstvení
            • školení Praha - Clarion - občerstvení