Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Mladí a mladší aneb věková diverzita na pracovišti z personálního a manažerského pohledu

Seminář je určen:

zejména pro personalisty a HR manažery pracující především v oblasti vzdělávání, motivace, náboru a komunikace. A také pro všechny, kteří ve firmě zastávají manažerské pozice a denně řeší situace spojené se „soužitím“ několika generací, hledají nové motivační systémy, které pozitivně ovlivní přístup k práci a výkon zaměstnanců, kdo pomáhají budovat funkční a perspektivní týmy, kdo řeší neshody v pracovních vztazích nebo koučuje manažery apod.

Cíl semináře:

• seznámíte se s aktuální charakteristikou jednotlivých generací, které tvoří současné pracovní týmy
• pochopíte, proč jsou jejich představitelé tak vzájemně odlišní
• prostřednictvím workshopu, zaměřeného na pojetí rolí v současných pracovních týmech, si vyzkoušíte úspěšné a neúspěšné postupy v jednání napříč generacemi
• naučíte se, jak najít nový pohled na své podřízené, kolegy, zaměstnance a jak toho využít v komunikaci
• prostřednictvím vzájemné diskuse „pohlédnete“ do budoucna a zjistíte, jaké nároky na management a zejména HR můžeme očekávat

Obsah semináře:

1. Já, člověk

 • Současná osobnost a její „velká pětka“
 • Jedinečnost a „obvyklost“ každého z nás

 2. Odvěké potíže soužití a spolupráce

 • Věkové bariéry
 • Bariéry individuality
 • Rychlé změny, fúze, kombinace vztahů, změny týmů, …
 • Zvláštnosti moderní doby

 

3. Realita v současné generační skladbě

 • Sedm současných generací a jejich stručná charakteristika
 • Generační zastoupení v pracovních týmech
 • Zvláštnosti vedení a řízení těchto týmů
 • Problémy, se kterými se potýkáme
 • Způsoby optimální komunikace a možnosti předcházení konfliktům

4. Jak může současnost zvaná „Průmysl 4.0“ ovlivňovat náš život

 • druhý věk technologií - od IBM přes Microsoft ke Googlu
 • Jak se v souvislosti s tím vyvíjejí naše pracovní role
 • Preferované TOP dovednosti a schopnosti po roce 2020

 5. Spolupráce a konstruktivní komunikace napříč generacemi

 • Funkční pracovní skupina
 • Age management současnosti
 • Tým a jeho přednosti

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 11.00 –  Úvod

 • Společná komunikace na 1. téma – Já, člověk
 • Workshop na 2. téma - Odvěké potíže soužití a spolupráce

11.00 – 11.15 – dopolední coffee break

11.15 – 13.00 – 3. téma - Realita v současné generační skladbě

13:00 – 14:00 – oběd

14:00 – 15:30 – práce ve skupinách na 4. Téma - Jak může současnost zvaná „Průmysl 4.0“ ovlivňovat náš život

15:30 – 15.45 – odpolední coffee break

15:45 – 16:50 – 5. téma - Spolupráce a konstruktivní komunikace napříč generacemi

Workshop, společná diskuse, spolupráce ve skupinách

16:50 – 17:00 - závěr

 

Lektor

Alena Sehnalová je svým vzděláním psycholožka práce a organizace, takže má velmi blízko k personalistice, plánování kariéry, vzdělávání, a rozvojovým aktivitám osobnosti. Po absolvování FFUK v Praze školila a přednášela sociální psychologii, psychologii práce a psychologii trhu a prodeje, komunikaci a rétoriku. Od roku 1999 pracuje v personalistice

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
27.3.20199:00 - 17:00Prahabude upřesněno3990 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz