Konference

Monitoring zaměstnanců - pracovněprávní a manažerské řešení, nejnovější judikatura a psychologické dopady Last Minute sleva 50%

Naprostá důvěra a přísná kontrola – mezi těmito dvěma extrémy existuje široká škála možností, z nichž si mohou manažeři vybrat.  Je přirozené, že chtějí, aby se zaměstnanci věnovali své práci a netrávili čas lelkováním, brouzdáním po internetu a návštěvou sociálních sítí, neboť tímto způsobem jsou ohroženy nejen ekonomické výsledky, ale vzrůstá i nebezpečí infikování firemních systémů. Zároveň je dobré položit si otázku: Je zavedení kontrolních mechanismů nezbytné? Jak na ně budou zaměstnanci reagovat?  Jak ovlivní vztahy na pracovišti? Nebudou impulsem k odchodu, zejména těch schopných a talentovaných?

Konference je určená pro:

HR ředitele, pracovníky HR oddělení, firemní právníky, jednatele

Cíl konference: 

Renomovaní odborníci Vám nabídnou komplexní pohled na zdroj nejčastějších pochybení v pracovněprávní oblasti – na ukončení pracovního poměru:

  • Seznámí Vás detailně s  aplikací pracovněprávních předpisů a vybraných paragrafů nového občanského zákoníku.
  • Upozorní na to, jak při ukončení pracovního poměru postupovat, aby došlo k minimalizaci pracovněprávních sporů
  • Poukáží na nejčastější omyly, které mohou zaměstnavatelům přijít „draho“ a nabídnou jejich řešení.
  • Seznámí Vás s nejzajímavějšími judikáty, které mohou sloužit jako vodítko při Vašem rozhodování.
  • Nabídnou cenné typy jak komunikovat ukončování pracovního poměru a jak zvládnout případné vypjaté reakce ze strany zaměstnanců. 

Program

Úvod do problematiky. Mezi důvěrou a paranoiou – vliv monitoringu na mezilidské vztahy na pracovišti

Blok A - Ochrana majetkových práv zaměstnavatele z pohledu českého práva

Přehled právních předpisů vztahujících

Ochrana majetku zaměstnavatele a ochrana nehmotných práv

Právo zaměstnavatele kontrolovat zaměstnance stanovené zákoníkem práce

Blok B – Ochrana soukromí zaměstnance

Přehled právních předpisů

Právo zaměstnance na soukromí

Zákon o ochraně osobních údajů

Blok C - Povinnosti zaměstnavatele při zavedení kontrolních mechanismů

Informovanost zaměstnanců o rozsahu kontroly a způsobu provádění

Stanovení pravidel ve vnitřních firemních předpisech

Bonus – Účastníci obdrží vzory pracovněprávních směrnic upravujících tuto oblast

Blok D – Judikatura a rozbor nejčastějších chyb, sankce a jejich přiměřenost

Sankce za nedodržení stanovených pravidel

Výběr z rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu

Aktuální rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku o monitorování soukromé pošty zaměstnanců posílané z firemního počítače a důsledky tohoto judikátu pro českou firemní praxi

Blok E -  Legální způsoby monitorování zaměstnanců

Evidence pracovní doby

Kontrola vnášených a vynášených věcí zaměstnancem

Zavedení kamerového systému

Kontrola e-mailové pošty

Kontrola počítače a návštěvnost internetu

Odposlech telefonických hovorů

Sledování pohybu firemních vozidel

Blok F -  Praktická doporučení při zavádění kontrolních mechanismů

Využití software a GPS při kontrole zaměstnanců

Analýza e-mailové korespondence

Docházkové systémy

Blok G – S monitoringem a bez něho – psychologické a personální aspekty kontroly

Moderní pracoviště versus c.k. úřad

Osobnostní typy a jejich reakce na kontrolu a monitoring

Kdy a u kterých profesí je monitoring kontraproduktivní?

Analýza motivů vedoucích k zavedení kontrolních mechanismů  a přehodnocení manažerské strategie

Etická pravidla kontroly

Přiměřená kontrola versus šikana

Jak komunikovat zavedení kontrolních mechanismů

Časový harmonogram:

 8:30 - 9:00   prezence účastníků

 9:00 - 9:45   přednáška 1. část (MUDr. Radkin Honzák CSc. )

 9:45 - 10:45  přednáška 2. část (Mgr. Matěj Daněk)

10:45 - 11:00    coffee break

11:00 - 12:00    přednáška 3. část (JUDr. Jaroslav Škubal)

12:00 - 12:20    MiCoS SOFTWARE s.r.o. (Bc. Lukáš Hrňa)

12:20 – 13:10  oběd

13:10 - 13:40    přednáška 3. část (JUDr. Jaroslav Škubal)

13:40 - 15:10    přednáška 4. část (JUDr. Jana Werdanová)

15:10 - 15:25    coffee break

15:25 - 16:25    přednáška 5. část (PhDr. Mgr. Petr Brichcín Ph.D. MBA)

16:25 - 16:30   závěrečná diskuze


Změna programu, přednášejících i časového harmonogramu vyhrazena.

Přednášející

JUDr. Jaroslav Škubal, lektor Mzdy, personalistika

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní

Mgr. Matěj Daněk, lektor Mzdy, personalistika

Mgr. Matěj Daněk se v rámci své praxe specializuje na pracovní právo a právo zaměstnanosti. Vedle praktických otázek pracovního práva se zaměřuje na pracovněprávní aspekty právních auditů, aplikaci antidiskriminačních předpisů, zpracování osobních údajů zaměstnanců a mnoha dalších oblastí pracovního práva a práva zaměstnanosti. Prakticky se také

Vystudoval obory pedagogika, psychologie, filozofie, teologie a HR management. Absolvoval výcviky v PCA poradenství a Transakční analýze. Více než 20 let působí jako psycholog v různých oblastech a prostředích. Pracoval mj. jako výzkumný pracovník v Psychologickém ústavu Akademie věd, poradenský psycholog, personální ředitel ve výrobní firmě,

Psychiatr, Ambulantní psychiatr IKEM a REMEDIS, sekundární lékař Psychiatrické léčebny Bohnice, asistent ÚVL 1.LF UK.

vedoucí právního oddělení OIP (Oblastní inspektorát práce) pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj.

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Partneři

MiCoS – Software:

Chcete se stát partnerem konference? Napište nám na info@kursy.cz nebo vyplňte tento formulář.

Mediální partneři:


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na konferenci budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:
monitoring zaměstnanců, konference HR, pracovněprávní problematika, manažeři konference, ochrana majetkových práv, ochrana soukromí zaměstnance, kontrolní mechanismy, konference 2016,

uvedena budou témata z oblasti legálního způsobu monitorování zaměstnanců:
Evidence pracovní doby
Kontrola vnášených a vynášených věcí zaměstnancem
Zavedení kamerového systému
Kontrola e-mailové pošty
Kontrola počítače a návštěvnost internetu
Odposlech telefonických hovorů
Sledování pohybu firemních vozidel

.. nebo dále budou uvedena praktická doporučení při zavádění kontrolních mechanismů:
Využití software a GPS při kontrole zaměstnanců
Analýza e-mailové korespondence
Docházkové systémy

a mnoho dalšího se dozvíte na naší zbrusu nové konferenci na téma "Monitoring zaměstnanců - pracovněprávní a manažerské řešení, nejnovější judikatura a psychologické dopady".