On-line seminář

Možnosti a povinnosti při nařizování práce přesčas

JUDr. Jaroslav Stránský

Vzhledem k současné situaci na trhu práce často dochází k tomu, že musí zaměstnavatelé k pokrytí výrobních a provozních potřeb vyžadovat práci přesčas. V rámci semináře bude v prvé řadě vyjasněno, co vůbec je přesčasovou prací, a v tomto kontextu ukáže možnosti, jak přesčasovou práci legálně minimalizovat (například vhodným rozvržením pracovní doby). Dále bude nabídnuto řešení častých problémů, které se v souvislosti s přesčasovou prací opakovaně vyskytují (kdy lze a kdy nelze práci přesčas nařídit, omezení počtu přesčasových hodin, náhradní volno vs. příplatek za práci přesčas).

Obsah semináře:

  • Definiční znaky přesčasové práce, co je a co není prací přesčas,
  • Práce přesčas při rovnoměrném a nerovnoměrném rozvržení pracovní doby,
  • Možnosti využití nástrojů rozvržení pracovní doby pro snížení rozsahu práce přesčas,
  • Podmínky pro nařízení práce přesčas,
  • Pravidla pro výkon práce přesčas na základě dohody,
  • Limity rozsahu nařízené a dohodnuté přesčasové práce,
  • Příplatek za práci přesčas a náhradní volno,
  • Možnosti při čerpání náhradního volna (lhůta pro čerpání, nařízení, důsledky pro rozsah práce přesčas).

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

8.8.2019

13:30-15:00

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.