On-line seminář

Možnosti ochrany práv zaměstnavatele při kontrole

JUDr. Jaroslav Stránský

Vysvětlení základních pravidel ovlivňujících právní postavení zaměstnavatele jako kontrolované osoby v souvislosti s kontrolou vykonávanou ze strany inspekce práce. Získání orientace v právech a povinnostech zaměstnavatele při kontrole a souhrn možností obrany právních zájmů zaměstnavatele.

E-learning je určen

pro personalisty, manažery lidských zdrojů, specialisty v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnance. Soukromý i veřejný sektor.

Cílem on-line semináře je

vysvětlení základních pravidel ovlivňujících právní postavení zaměstnavatele jako kontrolované osoby v souvislosti s kontrolou vykonávanou ze strany inspekce práce. Získání orientace v právech a povinnostech zaměstnavatele při kontrole a souhrn možností obrany právních zájmů zaměstnavatele. 

Obsah on-line semináře

 • Práva  a povinnosti kontrolních orgánů, odpovědnosti za zjištění skutkového stavu věci
 • Povinnost kontrolního orgánu jednat výhradně na základě zákona
 • Rozhodování orgánů inspekce práce
 • Uplatnění opravných prostředků a další nástroje obrany zaměstnavatele

Jak e-learningový seminář probíhá?

 • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line  od nás obdržíte e-mailem)
 • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci (můžete si ji stáhnout či vytisknout pro zapisování poznámek)
 • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázkypoprosit o zopakování něčeho, čemu jste nerozuměli atd.
 • po semináři budete mít přístupný záznam 

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
 • zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

 • díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
 • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
 • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

14.10.2014

10:00 - 11:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.