On-line seminář

Možnosti ochrany práv zaměstnavatele při kontrole ze strany inspekce práce

JUDr. Jaroslav Stránský

Vysvětlení základních pravidel ovlivňujících právní postavení zaměstnavatele jako kontrolované osoby v souvislosti s kontrolou vykonávanou ze strany orgánů inspekce práce. Seminář bude zaměřen i na oprávněné kontrolního orgánu a některé procesní souvislosti výkonu kontroly, dokazování a řízení. Hlavním cílem semináře je získání orientace v právech a povinnostech zaměstnavatele při kontrole a souhrn možností obrany právních zájmů zaměstnavatele.

Obsah semináře:

  • Práva a povinnosti kontrolních orgánů
  • Dokazování při kontrole vedené inspekcí práce, odpovědnost za zjištění skutkového stavu věci
  • Povinnost kontrolního orgánu jednat výhradně na základě zákona
  • Rozhodování orgánů inspekce práce
  • Uplatnění opravných prostředků a další nástroje obrany zaměstnavatele

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

5.12.2019

13:30 - 15:00

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.