On-line seminář

Možnosti právní ochrany zájmů zaměstnavatele

JUDr. Jaroslav Stránský

Prezentace možností a právních nástrojů, které mohou sloužit k ochraně oprávněných zájmů zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích. Pozornost bude konkrétně věnována problematice náhrady škody, a to jak v oblasti prevence, tak i uplatnění práva na náhradu škody, ochraně před konkurenčním jednáním zaměstnance za trvání i po skončení pracovního poměru nebo možnostem při právním zakotvení povinnosti mlčenlivosti zaměstnance.

Obsah webináře:

  • Předcházení vzniku škod, možnosti uplatnění tzv. hmotné odpovědnosti
  • Postup při uplatnění práva na náhradu škody, utvrzení a zajištění povinnosti zaměstnance nahradit škodu
  • Pravidla souběžné výdělečné činnosti zaměstnance, omezení konkurence
  • Konkurenční doložky, možnosti sjednávání a možná úskalí
  • Povinnost mlčenlivosti a její úprava
  • Uplatnění řídících nástrojů zaměstnavatele při ochraně oprávněných zájmů

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

13.7.2021

13:00 - 14:30

On-line

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.