On-line seminář

Možnosti řízení a rozhodování v oblasti pracovní doby

JUDr. Jaroslav Stránský

Prezentace nástrojů, které zaměstnavatelé mají při rozvrhování pracovní doby a kterých mohou využít k při efektivním řízení pracovního procesu v souladu s provozními potřebami. Často dochází k tomu, že zaměstnavatelé neznají všechny možnosti, které jim právní úprava dává, případně je neuplatňují správně. Jindy brání uplatnění rozhodovacích pravomocí nevhodné nastavení obsahu pracovní smlouvy. Seminář poukáže na správné postupy a použití rozhodovacích nástrojů, které zaměstnavatelé v oblasti pracovní doby mají.

Obsah semináře:

  • Správný přístup k pojmu pracovní doba
  • Vhodné nástroje pro řízení pracovní doby a jejich nastavení
  • Využití řídících nástrojů pro rozhodování v oblasti pracovní doby (vnitropodniková směrnice), optimální nastavení pracovněprávních dokumentů
  • Volba typu rozvržení pracovní doby a formy směnnosti
  • Možnost změnit či přizpůsobit za trvání pracovního poměru pravidla rozvrhování pracovní doby
  • Přizpůsobování rozvrhu směn provozním potřebám
  • Možnosti a povinnosti výkonu práce přesčas

 

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

15.4.2020

10:00 - 11:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.