Konference

Na hraně a za hranou v pracovním právu

Umíte zhodnotit, který postup je ještě v souladu s právní úpravou?

JUDr. Věra Bognárová, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Mgr. Daniel Vejsada, JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., Mgr. Dalibor Válek

Tak můžeme označit některé postupy v pracovním právu. Proč se k nim zaměstnavatelé uchylují? Někdy jde o neznalost, jindy je k tomu dovede nejasná, nedostatečná či komplikovaná právní úprava, v dalších případech je o hru „co když to projde“. O tom, že se tyto kroky vyplatit nemusí, svědčí jednak bohatá soudní judikatura, jednak pokuty ze strany kontrolních orgánů. Konference Na hraně a za hranou v pracovním právu mapuje tyto situace a nabízí nástin, jak umět zhodnotit, který postup je ještě v souladu s právní úpravou. Přijďte si poslechnout přednášky odborníků, diskutovat a rozdělit se o své zkušenosti.

15.6.2022

9:00 - 16:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 992,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Program

Výkon práce z domova – home office  (Mgr. Daniel Vejsada)

Práce z domova, dříve žádaný benefit, se v posledních dvou letech stala v řadě firem nutností. Zákoník práce neobsahuje bližší pravidla výkonu práce, který je stále častější a nedostatečná právní úprava vyvolává řadu nejasností a nezřídka nesprávných postupů v praxi. Podrobně si rozebereme některé důležité otázky, zejména:

 • jak systém práce z domova nastavit,
 • úhradu nákladů zaměstnanců při práci z domova,
 • jak řešit BOZP při práci z domova,
 • jaké páky použít na problémové zaměstnance.

Vyslání zaměstnanců do jiné země EU (Mgr. Daniel Vejsada)

V této části se soustředíme zejména na to, jak správně realizovat vyslání z pohledu českých předpisů (pracovní cesta vs. přeložení vs. změna místa výkonu práce), a dále na:

 • povinnost poskytovat minimální lokální podmínky,
 • evidenční povinnosti a povinné dokumenty,
 • související otázky sociálního zabezpečení.

Švarcsystém versus legální spolupráce s OSVČ (Mgr. Veronika Plešková, LL.M.)

Když se řekne spolupráce s OSVČ, většinou nás napadne rovnítko se švarcsystémem. V praxi však existuje legální forma kooperace. Povíme si proto:

 • jaké jsou hlavní znaky závislé práce a rozlišovací kritéria oproti spolupráci s OSVČ,
 • jak správně smluvně a fakticky nastavit pravidla spolupráce,
 • jak minimalizovat riziko z nařčení ze švarcsystému,
 • které triky již tak úplně nefungují,
 • jaké postihy (nejen finanční) hrozí v případě porušení.

Agenturní zaměstnávání (Mgr. Veronika Plešková, LL.M.)

Důvody, proč využít agenturních zaměstnanců, se u zaměstnavatelů liší. S tím také v praxi souvisí nejčastější nedostatky, jimiž jsou zejména chyby ve smluvní dokumentaci či nedodržování rovného zacházení (odměňování, pracovní podmínky, apod.).Samostatnou kapitolou je pak obcházení právní úpravy agenturního zaměstnávání navenek tvrzeným a obecně legálním outsourcingem. Rozebereme:

 • nejčastější důvody tohoto jevu v praxi,
 • jaké jsou rozdíly mezi agenturním zaměstnáváním a outsourcingem,
 • jaké sankce hrozí oběma zaměstnavatelům.

Přestávky v práci a přiměřená doba na jídlo a oddech (JUDr. Věra Bognárová)

Rozhodnutí Ústavního soudu z října 2021 sp. zn. II. ÚS 1854/20 přineslo zásadní změnu v pohledu na přestávku v práci. Podíváme se podrobně na to:

 • kdy jde o přestávku v práci,
 • kdy o přiměřenou dobu na jídlo a oddech,
 • kdy o pracovní pohotovost a jaké důsledky z toho vyplývají a jak na nález reagovat při rozvrhování pracovní doby.

Otazníky kolem odměňování (JUDr. Věra Bognárová)Otazníků a sporných situací je celá řada. Soustředíme se na to:

 • jak správně nastavit pohyblivou složku mzdy,
 • jak respektovat zásady rovného zacházení a zákaz diskriminace,
 • kdy jde o motivaci zaměstnanců a kdy o přenášení podnikatelského rizika na ně,
 • zda je přípustná rozdílná výše mzdy za stejnou práci v různých regionech ČR, resp. v Praze a jinde, v závislosti na výši životních nákladů v místě výkonu práce.

Výběr z aktuální judikatury (JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.)

Do soudní síně je nejlépe nahlédnout také prostřednictvím judikátů, kteréposkytují vodítko, jak správně postupovat v praxi, aby toto místo nebylo nutné navštívit reálně. Seznámíme Vás s nejdůležitějšími aktuálními judikáty, které by neměly uniknout Vaší pozornosti. Na praktických příkladech budou demonstrovány nejčastější pasti, s nimiž mohou být konfrontování zaměstnanci i zaměstnavatelé v souvislosti s pracovněprávními spory.

Postřehy z kontrolní činnosti orgánů inspekce práce  (Mgr. Dalibor Válek)

V příspěvku si nastíníme, jaká nejčastější porušení pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů jsou při kontrolní činnosti orgánů inspekce práce zjišťována. Dotkneme se všech oblastí relevantních z hlediska kontrolní působnosti orgánů inspekce práce, tedy zejména dodržování zákoníku práce (včetně oblasti BOZP) a zákona o zaměstnanosti. Při tomto využijeme i některých konkrétních negativních příkladů z praxe a ukážeme si, jak se těchto opomenutí vyvarovat.

Čas                             Program                                                        Lektor

9.00 – 9.10                  Úvod, zahájení konference

9.10 – 10.20                Práce z domova, vysílání zaměstnanců       Mgr. Vejsada

10.20 – 10.35              Přestávka

10.35 – 11.45              Švarcsystém, agenturní zaměstnávání         Mgr. Plešková

11.45 – 12.15              Odměňování                                                  JUDr. Bognárová

12.15 – 13.00              Oběd

13.00 – 13.30              Přestávky v práci                                           JUDr. Bognárová

13.30 – 14.30              Výběr z judikatury                                         JUDr. Brůha

14.30 – 14.45              Přestávka

14.45 – 15.45              Postřehy z kontrolní činnosti                         Mgr. Válek

15.45 – 16.00              Závěrečná diskuse, ukončení

Lektoři

JUDr. Věra Bognárová

Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze, kterou ukončila v roce 1978, v letech 1984 až 1986 na téže fakultě absolvovala postgraduální kurz pracovního práva. Celý profesní živost se zabývá především pracovním právem, nejprve od roku 1978 do 31.3.1992 v právních útvarech Odborového hnutí na úseku pracovněprávním a legislativním. Od roku 1994 je…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Veronika Plešková, LL.M.

Advokátka, specialistka na oblast pracovního, imigračního a obchodního práva, dále na oblast práva sociálního zabezpečení. Věnuje se také přednáškové a publikační činnosti v oblasti pracovního práva.

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Daniel Vejsada

Daniel Vejsada je advokátem PRK Partners, kde působí již od roku 2012, a ve své advokátní praxi se dlouhodobě zaměřuje na oblast pracovního práva. Ve své praxi se Daniel zaměřuje zejména na zastupování klientů v soudních řízeních v pracovněprávní oblasti. Pravidelně asistuje klientům také při ukončování pracovních poměrů zaměstnanců a přípravě…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Advokát a lektor se specializací na pracovní právo a právo ve zdravotnictví. Je členem České advokátní komory, výboru Pražského sdružení Jednoty českých právníků, působí v Kolegiu expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů a ve Společnosti pro pracovní právo. Je zapsán na seznamu MPSV jako zprostředkovatel a rozhodce…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Dalibor Válek

Je absolventem magisterského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době na téže fakultě studuje doktorský program Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. V rámci své disertační práce se zabývá problematikou agenturního zaměstnávání. Od roku 2015 působí na Oblastním inspektorátu práce pro hlavní…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skhra/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

15.6.2022

9:00 - 16:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.