Seminář

Nadané děti - rozvíjíme talent a potenciál dětí ve školách

Mgr. Miloslav Hubatka

Lektor semináře spojuje nové teoretické poznatky se současnou praxí na školách a s konkrétními příklady a doporučeními. Díky semináři budete umět lépe rozeznat, jaký typ je dané dítě a jaký přístup je pro něj nejvhodnější. Ukážeme, co se ve výchově nejvíce vyplácí a současně vede k úspěchu a spokojenosti vás i vašich dětí.Nezapomeneme na priority a opravdu důležité věci, které rozhodně nesmí chybět ve vašem pedagogickém snažení. Seminář představí konkrétní nápady, tipy pro výuku, zkušenosti z praxe a v neposlední řadě pak ukážeme i řešení, správnou cestu a způsob, který se rozhodně vyplácí.

Seminář je určen pro:

  • zodpovědné učitele a ředitele škol, kteří chtějí aktivně a správně vést svoje děti a rozvíjet jejich talent
  • školám, které se zaměřují na rozvoj nadání žáků v jakékoliv formě, školám, které chtějí v dané oblasti vylepšit svůj ŠVP

Téma je vhodné pro základní školy (velké i malé) a mateřské školy. 

Obsah semináře:

  • Nové výzkumy a jejich výsledky – v čem jsou odlišné a v čem naopak potvrzují současné trendy
  • Typ dítěte a jeho specifika – co je dobré a co ne, v čem být opatrný a naopak, jak nejlépe specifika využít
  • Klíčové oblasti rozvoje každého dítěte, jejich podpora, provázanost a podmíněnost
  • Význam a tvorba správných návyků a životních postojů
  • Sedm nejčastějších chyb ve výchově
  • Nejdůležitější návyky a postoje, které by neměly nikdy chybět
  • Konkrétní formy rozvoje nadání ve třídách a školách
  • Klady a zápory jednotlivých forem podpory nadání – podpořeno konkrétními kazuistikami

Lektor

Mgr. Miloslav Hubatka

absolvoval Filozofickou fakultu MU Brno, pedagogiku a historii. Téměř 20 let byl ředitelem nebo zástupcem ředitele na znojemských základních školách. V současné době působí jako konzultant, lektor a dlouhodobě se podílí na procesu zavádění počítačů do škol a využívání moderních technologií ve výuce. Věnuje se publikační činnosti.

Spolupracuje na…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

12.3.2021

9:00 - 14:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.