30.5.2024

Praha nebo On-line

Konference Na hraně a za hranou v pracovním právu

Legislativní novinky, komplikované situace, judikatura a aktuální trendy

Zúčastnit se

Konference Na hraně a za hranou v pracovním právu

Legislativní novinky, komplikované situace, judikatura a aktuální trendy

Nyní s 20 % slevou!

Tak můžeme označit některé postupy v pracovním právu. Proč se k nim zaměstnavatelé uchylují? Někdy jde o neznalost, jindy je k tomu dovede nejasná a rychle se měnící právní úprava, v některých případech jde o hru „třeba to projde“. O tom, že se tyto kroky vyplatit nemusí, svědčí jednak bohatá soudní judikatura, jednak pokuty ze strany kontrolních orgánů.

Další ročník konference Na hraně a za hranou v pracovním právu mapuje aktuální komplikované situace, které zaměstnavatelé řeší, a nabízí vodítko, jak je správně vyhodnotit a zvolit postup, který je v souladu s právní úpravou.

Přijďte si poslechnout přednášky předních právníků, diskutovat s nimi a rozdělit se o své zkušenosti.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr DPP Dovolená pro dohodáře DPP a DPČ Transparentní odměňování Povinné zastoupení žen Minimální mzda Kolektivní vyjednávání Psychická újma zaměstnance Švarcsystém OSVČ Freelancer Holiwork Práce odkudkoli Zastřené zprostředkování zaměstnání

9:00 - 9:05

Zahájení

9:05 - 9:45

Připravované a očekávané novinky v pracovněprávní oblasti

Mgr. Daniel Vejsada

Mgr. Daniel Vejsada

V této části se zaměříme na připravované legislativní novinky, konkrétně na:

 • Novelu zákoníku práce týkající se minimálních mezd a kolektivního vyjednávání
 • Chystanou transpozici směrnice EU o transparentním odměňování a její důsledky pro tvorbu firemních mzdových systémů
 • Povinné zastoupení žen v orgánech společností
 • Další nápady MPSV související s možnou liberalizací pracovního práva

9:45 -10:30

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle nových pravidel. Mají pro zaměstnavatele ještě význam?

Mgr. Marie Janšová

Mgr. Marie Janšová

Od loňského října se výrazně zpřísnila pravidla zaměstnání na DPP a DPČ. V lednu dále přibylo dohodářům právo na dovolenou. A blíží se změny, které se výrazně ovlivní dosavadní finanční výhodnost zaměstnání na dohodu o provedení práce.

Na všechny klíčové novinky se souhrnně podíváme, ukážeme jejich praktickou aplikaci a společně budeme hledat odpovědi na otázky, zda se vyplatí zaměstnavatelům stále najímat dohodáře, jaké jsou výhody zaměstnání na DPP a DPČ a jak nově (s)právně nastavit fungování vztahu s dohodáři.

10:30 - 10:50

Přestávka na kávu

10:50 - 11:45

Kde zaměstnavatelé chybují a jaké jsou důsledky aneb Výběr z aktuální legislativy

Mgr. Daniel Vejsada

Mgr. Daniel Vejsada

Když nahlédnout do soudní síně, tak nejlépe jen z bezpečí přednáškového sálu. V této části Vás seznámíme s nejdůležitějšími aktuálními soudními rozhodnutími, která by neměla uniknout Vaší pozornosti.

Diskutovat budeme například o těchto tématech:

 • Nastavování požadavků zaměstnavatele a propuštění pro jejich nesplnění
 • Povinnost zaměstnavatele vytvořit přiměřené pracovní podmínky pro zaměstnance se zdravotním postižením
 • Psychická újma zaměstnance jako následek pracovního úrazu

11:45 - 12:30

Oběd

12:30 - 13:15

Spolupráce s freelancery a pronájem pracovníků aneb Jak se vyhnout švarcsystému a zastřenému zprostředkování zaměstnání

Mgr. Marie Janšová

Mgr. Marie Janšová

Spolupráce s kontraktory je v Česku oblíbená a mnohdy nahrazuje práci zaměstnanců. Sklouznout od legální spolupráce do zakázaného švarcsystému však není obtížné a mnohá důležitá pravidla se v praxi ignorují či obcházejí. V příspěvku se zaměříme na to, jak správně nastavit spolupráci s freelancery i samotné HR systémy, abychom se rizikům švarcsystému vyhnuli.

Zvláštní pozornost bude věnována také druhému fenoménu českého pracovního trhu, a tím je (ne)legální pronájem pracovní síly aneb problematika zastřeného zprostředkování zaměstnání.

13:15 - 14:00

Holiwork, práce odkudkoli - nový trend z pohledu pracovního práva

Mgr. Veronika Plešková, LL.M.

Mgr. Veronika Plešková, LL.M.

Pracovat odkudkoliv se zdá být snadné. Chce to jen laptop, mobil, kvalitní internetové připojení. Co na tento nový trend říká legislativa? Podrobně rozebereme:

 • Princip rovného zacházení u povolování práce odkudkoliv
 • Další pracovněprávní aspekty (dočasné sjednání dalšího místa výkonu práce, pojištění, ochranu firemních dat…)
 • Daňové aspekty a otázku sociálního zabezpečení
 • Jak holiwork ve společnosti zavést a na co nezapomenout

14:00 - 14:20

Přestávka na kávu

14:20 - 16:00

Odměňování v podnikatelské oblasti - připravované změny právní úpravy

JUDr. Jaroslav Stránský

JUDr. Jaroslav Stránský

Poslední přednáška se bude podrobněji věnovat následujícím témtům:

 • Neexistující nebo nevhodně nastavený systém odměňování u zaměstnavatele, související problémy
 • Rozdíly mezi nárokovými a nenárokovými mzdovými složkami, možnosti  jejich nastavení tak, aby odměňování plnilo motivační funkci
 • Kritéria pro mzdové složky - jaká lze použít, kdy se plnění stává  nárokové
 • Důsledky implementace nové směrnice EU upravující transparentnost v  odměňování
 • Příklady špatné praxe, riziko soudního sporu (nesprávně nastavené procesy pro změnu výše mzdy, nerovné zacházení, mzdové složky vázané na nepřípustná kritéria)
 • Diskuse

16:00

Ukončení konference

Mediální partneři

Chci se stát partnerem

Velmi si vážíme Vašeho zájmu stát se partnerem naší konference. Vyplňte prosím kontaktní formulář a my vás budeme v nejbližší době kontaktovat na uvedeném emailu.

Koupit vstupenku

Zvolte variantu, která Vám vyhovuje.

Ceny jsou uvedeny bez DPH v platné výši.