On-line seminář

Nakládání s vodami v průmyslu

Mgr. Kateřina Holendová

On-line seminář upozorní na všechny povinnosti při nakládání s povrchovými, podzemními a odpadními vodami v podniku tak, aby bylo v souladu s aktuálním zněním vodního zákona.

Ujasníte si zejména:

  • kdy ne/potřebujete povolení vodoprávního úřadu,
  • jak o něj žádat (formuláře, zákonné přílohy - kde to najít),
  • jaké jsou výjimky,
  • jak souvisí nakládání s vodami a stavba vodního díla (nové nebo stávající),
  • jaká je soudní praxe (užitečná judikatura).

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Termíny a místo konání

16.12.2020

10:00 - 11:30

On-line

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.