Seminář

Nastavení obchodní spolupráce s OSVČ, prevence a obrana před nařčením ze švarcsystému

- právní a daňové řešení

Modelové případy i praktická doporučení

Mgr. Tomáš Liškutín, RNDr. Ivan Brychta

Při zajišťování Vašich činností se můžete dostat do situace, kdy potřebujete spolupracovat také se živnostníky (OSVČ). Tato spolupráce má svá pravidla, která je nutné dodržet, jelikož zákon o zaměstnanosti švarcsystém zakazuje a stanoví za něj vysoké sankce až do výše 10 milionů Kč. Navíc státní orgány veřejné správy mohou požadovat doplacení daní a odvodů na sociální a veřejné zdravotní pojištění. Správně sepsanými smlouvami a vhodně nastavenými pravidly při spolupráci s OSVČ je možné rizika nařčení ze švarcsystému minimalizovat, a proto se vybraným otázkám k této problematice budeme věnovat na tomto semináři.

Seznámíte se  s povinnostmi při nastavení smluvní dokumentace a spolupráce s OSVČ. Naučíte se, jak správně postupovat při případné kontrole, aby jste minimalizovali hrozbu sankce. Dále získáte praktická doporučení pro postup při obhajobě v přestupkovém (dříve správním) anebo soudním řízení o případném uložení sankce a její výši. Pozornost věnujeme i daňovým a odvodovým aspektům samostatné činnosti a  zaměstnaneckého poměru.

Lektoři pojmou toto téma přehledně, srozumitelně a výstižně. Seminář je proto veden prakticky nejen poskytnutím informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení.

Seminář je určen:

obchodním společnostem a jakýmkoliv dalším subjektům, které při zajišťování svých činností spolupracují s OSVČ, zejména pak členům statutárních orgánů a manažerům, dále vedoucím zaměstnancům a pracovníkům personálních nebo HR oddělení a v neposlední řadě mzdovým účetním.

Obsah semináře:

Právní aspekty

 • Úvod do aktuálního tématu
 • Výběr a revize vhodné smluvní dokumentace
 • Zavedení správné praxe při spolupráci s OSVČ
 • Postup při kontrole inspektorátu práce
 • Správný postup při obhajobě proti případnému nařčení inspektorátu práce ze švarcsystému
 • Závěrečná doporučení, dotazy a diskuze

Daňové aspekty

 • Daňové výhody a nevýhody zaměstnaneckého poměru
 • Daňové výhody a nevýhody zdaňování samostatné činnosti
 • Pohled daňového řádu
 • Srovnání na modelovém příkladu
 • Odpovědi na dotazy

Harmonogram: 

Úvod

8.30 – 8.40

Mgr. Tomáš Liškutín

8.40 – 10.00

Přestávka

10.00 – 10.15

Mgr. Tomáš Liškutín

10.15 – 12:00

Přestávka

12.00 – 12.15

RNDr. Ivan Brychta

12.15 – 13.30

Lektor

Mgr. Tomáš Liškutín

Je advokát, který se specializuje na pracovní právo. Má zkušenosti z tříletého působení v advokátní kanceláři PRK Partners a v současnosti vede devátým rokem vlastní advokátní kancelář, ve které poskytuje právní poradenství, připravuje a kontroluje smlouvy a věnuje se řešení sporů, a to ve formě mimosoudního vyjednávání o smíru i řešení sporů v…

Více informací a další semináře lektora

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.2.2023

8:30 - 13:30

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.