On-line seminář

Nástroje kreativity a jejich uplatnění ve firemní praxi

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Kreativita je schopnost nalézat nová řešení, která většina ostatních nevidí. Kurz se zabývá hlavními nástroji, které kreativitu na pracovišti podporují, i těmi, které jí brání.

E-learning je určen:

Seminář je vhodný pro všechny, kteří chtějí posílit svou osobní kreativitu, i pro manažery a personalisty, kteří chtějí podpořit kreativitu svých spolupracovníků

Cílem on-line semináře:

Kreativita je schopnost nalézat nová řešení, která většina ostatních nevidí. Kurz se zabývá hlavními nástroji, které kreativitu na pracovišti podporují, i těmi, které jí brání. 

Obsah on-line semináře:

 • Co je kreativita?
 • Proč je kreativita v organizaci důležitá
 • Kreativní uvažování a řešení problémů
 • Co je uvažování „out of the box“
 • Jak kreativitu zaměstnanců podpořit
 • Nástroje a techniky podporující kreativní myšlení: brainstorming, brainwriting, rolestorming, metoda šesti klobouků, metoda checklistů, reverzní techniky

Jak e-learningový seminář probíhá?

 • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line  od nás obdržíte e-mailem)
 • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci (můžete si ji stáhnout či vytisknout pro zapisování poznámek)
 • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázkypoprosit o zopakování něčeho, čemu jste nerozuměli atd.
 • po semináři budete mít přístupný záznam 

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
 • zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

 • díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
 • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
 • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.9.2015

10:00 - 11:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.