On-line seminář

Návod pro auditování s komentářem k použití

ISO 19011:2018

Ing. Monika Becková

On-line seminář je určen pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě.

Obsah:

 • Přehled norem pro auditování
 • Požadavky na interní audit dle ISO norem
 • Návod pro auditování ISO 19011:2018 – termíny, definice a principy
 • Program a plán auditu
 • Metody auditování
 • Hodnocení zjištění
 • Zpráva z auditu
 • Kvalifikace interního auditora
 • Audit na dálku a virtuální audit
 • Příklady a techniky auditování vybraných prvků normy ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001
 • Příklady záznamů z provedených interních auditů

Lektor

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.5.2021

9:00 - 14:00

On-line

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.