On-line seminář

Nebojme se dokumentace - aktualizace školního řádu

Mgr. Lenka Polášková

Dokumentace a legislativa znamená pro ředitele škola a jejich zástupce v pedagogické praxi především zátěž. Přijďte načerpat veškeré informace k zásadnímu dokumentu, který definuje práva a povinnosti všech účastníků výchovně - vzdělávacího procesu.

On-line seminář je určen pro:

Ředitele mateřských, ředitele základních škol a jejich zástupce.

Na on-line semináři se seznámíte s tématy jako:

  • Legislativní rámec dokumentace škol.
  • Zakotvení školního řádu ve školském zákoně.
  • Obsah a koncept školního řádu.
  • Nejčastější nedostatky dokumentu.

Přijďte stručně a přehledně získat zásadní informace od zkušené lektorky s vynikajícími referencemi účastníku seminářů i on-line seminářů.

Důraz bude kladen na využití informací v pedagogické praxi.

Zařazeny budou také aktuální informace vyplývající z platného znění právních předpisů v resortu školství.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

Lektor

Mgr. Lenka PoláškováMá více než 15 let pedagogické a lektorské praxe.

V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí, jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.

Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

26.10.2020

16:15 - 17:45

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.