Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Novela zákona o DPH 2019. Novela zákona o EET. Aktuální informace GFŘ.

Seminář je určen:

pracovníkům daňových oddělení a finančních účtáren a dalším, kteří se profesně setkávají s problematikou DPH.

Cíl semináře: 

podat informace k návrhu novely zákona o DPH od 1. 1. 2019 a novele zákona o EET. Upozornit na akutální informace GFŘ.

Obsah semináře: 

Novela zákona o DPH – sněmovní tisk 206

 • Problematika věcného břemene – nově nájem
 • Úprava definice ekonomické činnosti
 • Dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení ZD
 • Datum uskutečnění zd. plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha)
 • Daňové doklady – úprava u doručování, změny u souhrnného DD
 • Změny při opravě základu daně, opravný daňový doklad
 • Nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené, výše opravy, opravné DD, oprava odpočtu daně
 • Úprava nájmu nemovité věci pro plátce, kdy nelze využít nájem jako zdanitelné plnění
 • Poskytnutí ubytovacích služeb
 • Úprava odpočtu daně u nemovité věci, na které byla provedena významná oprava
 • Změny u vývozu zboží, prokazování
 • Úprava osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží
 • Uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace
 • Režim přenesení daňové povinnosti – obecné zavedení institutu „dobrá víra“
 • Úprava při podání dodatečného daňového přiznání
 • Změny v případě nesprávného uvedení daně za jiné zdaňovací období
 • Přechodná usatanovení

Novela zákona o EET a zákona o DPH – sněmovní tisk 205

 • Evidence tržeb pro nejmenší podnikatele – účtenky z předtištěného bloku, podmínky pro splnění této evidence
 • Změna zákona o DPH – snížení sazeb DPH u stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů, úklid v domácnostech, opravy kol, obuvi, kadeřnické služby

Aktuální informace GFŘ

 • Problematika podnikání ve společnosti (sdružení) od 1. 1. 2019
 • Vznik povinnosti přiznat daň – poukazy, dodání elektřiny, tepla, plynu a vody
 • Řešení nedoložené ztráty obchodního majetku, který není dlouhodobým majetkem, majetek ve spotřebě, ztráty vlastních výrobků, ztráty dlouhodobého majetku, výpočet
 • Problematika uplatnění DPH u ubytovacích služeb - Airbnb, registrace za identifikovanou osobu
 • Vývoz zboží – uskutečnění vývozu, daňové doklady, prokazování vývozu – potvrzení CÚ o vývozu zboží, ústní celní prohlášení
 • Změna od 1. 3. 2018 u služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží – přepravní služby
 • Informace k opravě ZD při reorganizaci

Zodpovídání dotazů

Časový harmonogram semináře:

 8.30 - 9.00 - prezence účastníků

 9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

zkušený lektor, specializuje se na daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a publikační činnost... 

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
7.12.2018 9:00 - 14:00Praha
CUBE Office Center,
3590 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz