Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Nejčastější chyby při aplikaci zákona o DPH a informací GFŘ. Jak minimalizovat riziko neuznání nároku na odpočet daně a ručení. Informace k návrhu novely zákona o DPH od 1. 1. 2019.

Seminář je určen:

pracovníkům daňových oddělení a finančních účtáren a dalším, kteří se profesně setkávají s problematikou DPH.

Cíl semináře: 

upozornit na nejčastější chyby při aplikaci zákona o DPH a informací GFŘ. Poradit, jak minimalizovat riziko neuznání nároku na odpočet daně a ručení. Podat informace k návrhu novely zákona o DPH od 1. 1. 2019.

Obsah semináře: 

Změny od 1. 1. 2018

 • Dodání nemovité věci – počátek běhu lhůty.
 • Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení, pokyn k vyplňování kontrolního hlášení.

Výklad informací GFŘ

 • Problematika podnikání ve společnosti (sdružení).
 • Vznik povinnosti přiznat daň – nový § 20a – úplaty, u kterých ke dni přijetí není zdanitelné plnění známo dostatečně určitě – poukazy, dodání elektřiny, tepla, plynu a vody.
 • Řešení nedoložených ztrát obchodního majetku, který není dlouhodobým majetkem, majetek ve spotřebě, ztráty vlastních výrobků, ztráty dlouhodobého majetku, výpočty.
 • Ubytovací služby, stanovení obratu, registrace za identifikovanou osobu.
 • Uskutečnění vývozu zboží, daňové doklady, prokazování vývozu – ústní celní prohlášení.

Změna od 1. 3. 2018 u služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží.

 • Režim přenesení daňové povinnosti – celkový přehled, agenturní zaměstnávání ve výstavbě, specifika, „dobrá víra“, povinnost přiznat daň, daňové doklady, nárok na odpočet daně, vazba na kontrolní hlášení, výklad nové informace.
 • Nová Informace k institutu nespolehlivé osoby.
 • Nová Informace – nespolehlivý plátce.

ŘEŠENÉ PROBLÉMY

 • Nákup a prodej osobního automobilu – pořízení nového dopravního prostředku, nové vymezení obchodního majetku, nárok na odpočet daně v částečné výši, prodej os. automobilu, u kterého byl zákaz odpočtu daně.
 • Místo plnění u dodání zboží – bez přepravy, s přepravou, pořízení zboží z jiného členského státu, třístranný obchod.
 • Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo, stanovení místa plnění u služby vztahující se k nemovité věci.
 • Plnění poskytovaná na dlouhodobé bázi – zdanitelné (věcná břemena), osvobozený nájem, služby přijaté od neusazené osoby.
 • Reklamace – oprava základu daně a výše daně, oprava odpočtu daně, jak uvést v kontrolním hlášení.
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – u režimu přenesení daň. povinnosti, vývozu zboží.

MINIMALIZACE RIZIK NEUZNÁNÍ NÁROKU NA ODPOČET DANĚ

 • Nárok na odpočet daně - jak minimalizovat riziko neuznání nároku na odpočet daně správcem daně.
 • Upozornění na podvody při poskytování pracovní síly.
 • Ručení příjemce zdanitelného plnění – vznik ručitelského závazku, jak minimalizovat riziko ručení – návod na vytvoření disponibilního účtu u zvláštního zajištění daně.

NÁVRH NOVELY ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2019

 • Věcné břemeno – nově nájem.
 • Dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení ZD.
 • Datum uskutečnění zd. plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha).
 • Povinnost doručit daňový doklad – možnost uložit záznamní povinnost, sankce.
 • Oprava základu daně – povinnost doručit daňový doklad – vazba na opravu odpočtu daně u příjemce.
 • Nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené.
 • Úprava nájmu nemovité věci pro plátce.
 • Úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci.
 • Uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace.
 • Režim přenesení daňové povinnosti – zavedení institutu „dobrá víra“.

Časový harmonogram semináře:

 8.30 - 9.00 - prezence účastníků

 9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

zkušený lektor, specializuje se na daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a publikační činnost... 

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení