Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Nejčastější chyby při aplikaci zákona o DPH a informací GFŘ. Jak minimalizovat riziko neuznání nároku na odpočet daně a ručení. Informace k návrhu novely zákona o DPH od 1. 1. 2019.

Seminář je určen:

pracovníkům daňových oddělení a finančních účtáren a dalším, kteří se profesně setkávají s problematikou DPH.

Cíl semináře: 

upozornit na nejčastější chyby při aplikaci zákona o DPH a informací GFŘ. Poradit, jak minimalizovat riziko neuznání nároku na odpočet daně a ručení. Podat informace k návrhu novely zákona o DPH od 1. 1. 2019.

Obsah semináře: 

Změny od 1. 1. 2018

 • Dodání nemovité věci – počátek běhu lhůty.
 • Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení, pokyn k vyplňování kontrolního hlášení.

Výklad informací GFŘ

 • Problematika podnikání ve společnosti (sdružení).
 • Vznik povinnosti přiznat daň – nový § 20a – úplaty, u kterých ke dni přijetí není zdanitelné plnění známo dostatečně určitě – poukazy, dodání elektřiny, tepla, plynu a vody.
 • Řešení nedoložených ztrát obchodního majetku, který není dlouhodobým majetkem, majetek ve spotřebě, ztráty vlastních výrobků, ztráty dlouhodobého majetku, výpočty.
 • Ubytovací služby, stanovení obratu, registrace za identifikovanou osobu.
 • Uskutečnění vývozu zboží, daňové doklady, prokazování vývozu – ústní celní prohlášení.

Změna od 1. 3. 2018 u služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží.

 • Režim přenesení daňové povinnosti – celkový přehled, agenturní zaměstnávání ve výstavbě, specifika, „dobrá víra“, povinnost přiznat daň, daňové doklady, nárok na odpočet daně, vazba na kontrolní hlášení, výklad nové informace.
 • Nová Informace k institutu nespolehlivé osoby.
 • Nová Informace – nespolehlivý plátce.

ŘEŠENÉ PROBLÉMY

 • Nákup a prodej osobního automobilu – pořízení nového dopravního prostředku, nové vymezení obchodního majetku, nárok na odpočet daně v částečné výši, prodej os. automobilu, u kterého byl zákaz odpočtu daně.
 • Místo plnění u dodání zboží – bez přepravy, s přepravou, pořízení zboží z jiného členského státu, třístranný obchod.
 • Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo, stanovení místa plnění u služby vztahující se k nemovité věci.
 • Plnění poskytovaná na dlouhodobé bázi – zdanitelné (věcná břemena), osvobozený nájem, služby přijaté od neusazené osoby.
 • Reklamace – oprava základu daně a výše daně, oprava odpočtu daně, jak uvést v kontrolním hlášení.
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – u režimu přenesení daň. povinnosti, vývozu zboží.

MINIMALIZACE RIZIK NEUZNÁNÍ NÁROKU NA ODPOČET DANĚ

 • Nárok na odpočet daně - jak minimalizovat riziko neuznání nároku na odpočet daně správcem daně.
 • Upozornění na podvody při poskytování pracovní síly.
 • Ručení příjemce zdanitelného plnění – vznik ručitelského závazku, jak minimalizovat riziko ručení – návod na vytvoření disponibilního účtu u zvláštního zajištění daně.

NÁVRH NOVELY ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2019

 • Věcné břemeno – nově nájem.
 • Dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení ZD.
 • Datum uskutečnění zd. plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha).
 • Povinnost doručit daňový doklad – možnost uložit záznamní povinnost, sankce.
 • Oprava základu daně – povinnost doručit daňový doklad – vazba na opravu odpočtu daně u příjemce.
 • Nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené.
 • Úprava nájmu nemovité věci pro plátce.
 • Úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci.
 • Uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace.
 • Režim přenesení daňové povinnosti – zavedení institutu „dobrá víra“.

Časový harmonogram semináře:

 8.30 - 9.00 - prezence účastníků

 9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

zkušený lektor, specializuje se na daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a publikační činnost... 

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
6.6.20189:00 - 14:00Prahabude upřesněno3590 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná ustanovení.

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. zpracovává uživatelská data za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz