Seminář

Nejčastější chyby v DPH

Bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Ing. Jana Ledvinková

Seminář Vás upozorní na nejčastější chyby, kterých se dopouštíme v každodenní praxi.

Seminář je určen pro:

Plátce, kteří denně zákon o DPH aplikují v praxi - účetní, ekonomy, podnikatele

Cíl semináře:

Seminář Vás upozorní na nejčastější chyby, kterých se dopouštíme v každodenní praxi. 

Obsah semináře: 

1. Aktuální stav legislativy národní i evropské - význam Směrnice Rady 2006/2012 / ES - Nařízení Rady 282/2011, chystané změny pro rok 2015

2. Vliv NOZ a ZOK na zákona o DPH  

3. Vymezení základních pojmů § 4, ve vazbě na NOZ

4. Nová terminologie, ve vazbě na NOZ a její význam do praxe

   - právo stavby není stejného významu co stavební povolení či územní

     rozhodnutí

   -  právo stavby z hlediska DPH a účetnictví – aspekty účtování práva stavby

   -  závdavek a záloha dle NOZ - jde o totéž?

5. Obrat ve vazbě na společníky společností (nahrazuje účastníky sdružení), pozor na záměnu se „Spolkem „ dle NOZ

6. Obrat od 1.1.2014 již nezahrnuje příjmy z pronájmu podle § 56a - příklad

7. Registrační povinnosti § 6 - § 6i, Požadavky správce daně při dobrovolné registraci, chyby při registraci, kdy elektronická registrace.

8. Nové řešení postupu při  úmrtí plátce § 6e, § 79b, daňový řád § 239a, § 239b, příklady

9. Zasílání zboží § 8a – příklady, daňový doklad

10. Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku – příklady

11. Nejčastější chyby při fakturaci za přepravní služby v rámci EU a při vývozu, související služby s vývozem a dovozem zboží 

12. Problematika finančního leasingu -  a dodání zboží  dle § 13 odst. 3 d), převod práva zboží nabýt, operativní leasing, zahraniční leasing   

13. Dodání dopravních prostředků, jejich technické zhodnocení, úprava odpočtu, osvobození při dodání dopravních prostředků   ( § 13,§62,§ 75-78), manažerská vozidla a DPH, související náklady, paušální výdaje na OA – daň z příjmu versus zákon o DPH

14. Pořízení zboží z EU, vazba na daňové doklady, souhrnné hlášení

15. Třístranný obchod § 17 – úprava ustanovení od 1.1.2014

16. Povinnost přiznat daň při přijetí služby z EU nebo ze třetí země

17. Daňové doklady § 26 - § 31a, § 31b, DD při dovozu, DD při vývozu § 33a, vzory dokladů

18. Ručení za daň dodavatele – účetní souvislosti

19. Režim přenesení daňové povinnosti § 92a, zásadní úpravy, režim přenesení daňové  povinnosti u stavebních a montážních prací - časté dotazy

20. Komplexní příklad, daňové přiznání  

Doporučeno: s sebou zákon o DPH 2014 a kalkulačku

Časový harmonogram semináře:

  8.30 – 9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – dopolední coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – polední coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Ing. Jana Ledvinková

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou, fakultu ekonomickou v Praze. Následně absolvovala dvouleté postgraduální studium. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a poté byla zapsána jako správce konkursní podstaty u krajského soudu v Plzni. V roce 1998 založila společnost TARA Cerhovice s.r.o., s předmětem činnosti vedení účetnictví, daňové…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

7.8.2014

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2970

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.