On-line seminář

Nejčastější příčiny nedostatků v práci zaměstnanců

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami nedostatků v práci zaměstnanců vyvolaných jejich nevhodným řízením a organizací, shrnuje je do deseti hlavních bodů, uvádí jejich typické projevy i hlavní nástroje, jak jim předcházet. Zaměřuje se na okolnosti, které jsou společné pro všechna pracovní prostředí a působí bez ohledu na povahu práce nebo úroveň řízení.

Stručná osnova webináře: 

  • Příčiny pracovních problémů a nedostatků na straně jejich řízení a organizace
  • Deset otázek, na které se zaměřit
  • Jak nedostatkům v práci předcházet
  • Ilustrace typických situací, při kterých k problémům dochází, a jejich řešení

Cílová skupina webináře: 

Seminář je určen manažerům a specialistům z oblasti vnitřního auditu a personálního řízení, zabývajícím se kvalitou, účinností a výsledky řízení napříč oblastmi i hierarchickými úrovněmi organizací i všem, kteří se zabývají školením manažerů pro úspěšné řízení svých spolupracovníků

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

30.9.2022

10:00 - 11:00

On-line

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.