On-line seminář

Nejčastější příčiny nedostatků v práci zaměstnanců

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami nedostatků v práci zaměstnanců vyvolaných jejich nevhodným řízením a organizací, shrnuje je do deseti hlavních bodů, uvádí jejich typické projevy i hlavní nástroje, jak jim předcházet. Zaměřuje se na okolnosti, které jsou společné pro všechna pracovní prostředí a působí bez ohledu na povahu práce nebo úroveň řízení.

Stručná osnova webináře: 

  • Příčiny pracovních problémů a nedostatků na straně jejich řízení a organizace
  • Deset otázek, na které se zaměřit
  • Jak nedostatkům v práci předcházet
  • Ilustrace typických situací, při kterých k problémům dochází, a jejich řešení

Cílová skupina webináře: 

Seminář je určen manažerům a specialistům z oblasti vnitřního auditu a personálního řízení, zabývajícím se kvalitou, účinností a výsledky řízení napříč oblastmi i hierarchickými úrovněmi organizací i všem, kteří se zabývají školením manažerů pro úspěšné řízení svých spolupracovníků

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

30.9.2022

10:00 - 11:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.