Seminář

Generace na pracovišti - jejich priority, střety a jejich řešení

NOVINKA

PhDr. Alena Sehnalová, Mgr. Veronika Plešková, LL.M.

Tradicionálové, Tichá generace, Baby boomers, Generace X, Mileniálové, Generace Z – ti všichni se potkávají na jednom pracovišti. Rozdílné kulturní prostředí, které je formovalo, ovlivnilo jejich osobnostní strukturu, kvalifikaci i očekávání. Na pracovišti pak není o nedorozumění a konflikty nouze. Personalisté a manažeři zjišťují, že dosavadní postupy leadeshipu napříč takto složenými pracovními týmy příliš nefungují. Pojďme se podívat na to, co je nutné změnit, aby generační pestrost byla pro firmu přínosem, nikoliv zdrojem konfliktů.

Obsah semináře:

 1. Pracovněprávní část

V úvodní části semináře věnované pracovnímu právu se dotkneme vybraných pracovněprávních aspektů zaměstnávání generací. Neopomeneme téma nerovného zacházení a diskriminace, projdeme základní aspekty sociálního zabezpečení a zdanění jednotlivých zaměstnaneckých skupin.

Seznámíme se s tím, podle čeho volit smluvní typy a jejich obsah a  jak touto volbou předcházet budoucím sporům, nejčastěji při ukončení spolupráce.

 

 1. Psychologická a personální část
 2. Generační rozvrstvení současných pracovních týmů – mladá generace nastupuje a přináší odlišnost

Současné pracovní týmy jsou dnes tvořeny zástupci až čtyř generací. Analýza prostředí, která formovala jednotlivé generace, ukáže na odlišnosti v osobnostní a profesní výbavě, pracovním nasazení a výkonu, očekávání od osobního i profesního života apod. Výsledkem by mělo být lepší pochopení odlišností zaměstnanců jednotlivých generací a možnosti řešení vzájemných komunikačních nesrovnalostí a konfliktů.


 1. Motivace a leadership v týmu vzhledem ke generačním odlišnostem  

Podle poznatků z praxe není jednoduché oslovit zaměstnance v současných pracovních týmech tak, abychom je dokázali jednotně motivovat, podněcovat k přijímání změn, nových nároků na obsah práce i její kvalitu apod. Nevystačíme již s dosavadními úspěšnými styly vedení týmů a základní postupy leadeshipu napříč pracovními týmy příliš nefungují. Proč to tak je? Zaměříme se na odlišnosti jednotlivých generací v pracovních týmech s ohledem na změny v očekávání příslušníků těchto generací. Pojmenujeme vnitřní motivátory a jejich odlišné uplatnění v pracovním procesu. Na tomto základě zmapujeme vývoj motivačních činitelů současnosti a jejich uplatnění v moderním leadershipu a nastíníme potřebné  změny ve stylech vedení týmů.


 1.  Starší a nejstarší členové současných pracovních týmů – jejich osobitost, přínos a očekávání

V posledním období se začínají odlišnosti v osobnostní a profesní výbavě zaměstnanců promítat do nabídky a poptávky v personální oblasti. Obvykle se personalisté zaměřují  na nejmladší generace, jejichž odlišnosti oproti starším generacím výrazně cítíme na většině pracovišť. Méně se už zamýšlíme nad příslušníky starších generací, jejich jedinečností, přínosy pro tým i rezervy, se kterými se potýkají oni sami i jejich pracovní prostředí. V této části budeme diskutovat o přednostech i rezervách starších pracovníků, o možných „chybách“ zaměstnavatelů ve vztahu ke starším generacím i o slabých stránkách těchto pracovníků samotných. Probereme jejich silné stránky včetně jejich využití v týmu i pro stmelování jeho členů a ukážeme možnosti  motivace a angažovanosti starších pracovníků. Vyjdeme z nejnovějších poznatků výzkumů ve světě i v našem českém prostředí.

 

 1. Trendy očekávané v blízké budoucnosti

Nejnovější poznatky naznačují, že s nástupem robotizace zanikne řada pracovních pozic a profesí, ale zároveň vzniknou nové. Zkrátí se pracovní úvazek a zaměstnanci budou očekávat více volna a budou se domáhat vyšší míry svobody. Na druhou stranu se předpokládá, že lidé budou velmi zatíženi psychicky, takže například syndrom vnitřní výpovědi a vyhoření se budou dále rozšiřovat a jejich nástup zkracovat. I díky tomu bude muset top management více využívat služeb osobních koučů, protože bude nutno této situaci předcházet. Pro úspěšnost firem bude proto klíčová schopnost udržet si zaměstnance. S těmito a dalšími trendy a jejich reakcí na ně se seznámíme v závěrečném bloku.

 

Výhody pro Vás

Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Občerstvení a oběd
 • Oběd je zahrnut v ceně semináře.
 • Podává se v blízkosti místa konání semináře, zpravidla ve stejné budově.
 • Doprovodíme vás až na místo a zase zpět, budete-li chtít.
 • Máte-li dietní omezení, napište nám prosím předem na info@kursy.cz, zajistíme vám vhodné menu.
 • Další občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Odpovědi odborníka
 • Získáte odpovědi na své dotazy k tématu semináře.
 • Můžete je položit přímo na semináři.
 • Máte-li dotaz ještě před začátkem semináře, pošlete nám ho na info@kursy.cz
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.

Lektor

PhDr. Alena Sehnalová

PhDr. Alena Sehnalová  - vzděláním psycholožka práce a organizace. Od roku 1999 pracuje v personalistice jako poradce, kouč, lektor a školí aktuální témata, spojující psychologii, trh práce, personalistiku a management. Od roku 2007 spolupracuje na mezinárodních projektech, týkajících se soužití generací, multikulturality v pracovním i soukromém…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Veronika Plešková, LL.M.

Advokátka, specialistka na oblast pracovního, imigračního a obchodního práva, dále na oblast práva sociálního zabezpečení. Věnuje se také přednáškové a publikační činnosti v oblasti pracovního práva.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

19.11.2020

9:00 - 16:00

Praha nebo on-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.