Akademie Dashöfer

Němčina pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky - mírně pokročilý

Mgr. Ondřej Veselý

Nároky na pracovníky v účetnictví a daních dnes nezahrnují pouze výbornou znalost oboru, ale stále více také dobrou znalost cizího jazyka. V běžných kurzech se vyučuje gramatika, obecná slovní zásoba a konverzace, což je potřebné, ovšem z hlediska profese často nedostatečné. Odpovědí je tato akademie pro specialisty na cizí jazyk v ekonomické rovině. Kurz sleduje dvě úrovně znalosti: jednak úroveň obecně jazykovou, zaměřenou na rozvoj znalostí o gramatice, slovní zásobě a výslovnosti za současného rozvíjení základních komunikativních kompetencí (čtení, psaní, poslech a mluvení), a jednak úroveň profesní, zaměřenou na rozvoj účetní a daňové terminologie studiem odborné slovní zásoby a prací s autentickými materiály v cizím jazyce (odborné články, faktury, smlouvy, zákony apod.). Absolvování akademie umožní účastníkům pracovat s cizojazyčnými dokumenty a efektivně komunikovat cizím jazykem jak v psané, tak v mluvené podobě.

Pro koho je tato akademie určena

Kurz pro mírně pokročilé je vhodný pro absolventy akademie pro začátečníky a také pro všechny, kteří již znají základy jazyka, umí vytvořit větu, se slovníkem si přeloží jednodušší texty a občas už se museli vypořádat s nějakým cizojazyčným materiálem – např. fakturou či krátkým, jednoduchým emailem. Kurz je částečně veden v cizím jazyce a účastníci se setkávají se složitějším autentickým materiálem (např. výkazy či části přílohy v účetní závěrce). Nacvičují ústní a písemnou komunikaci, aby se stali samostatnými uživateli a nebyli závislí na kolegyni/kolegovi se znalostí jazyka.

Výhody této vícedenní akademie

Absolventi kurzu získají velmi efektivně v krátkém čase mnoho znalostí o cizím jazyce a rozvinou své jazykové dovednosti. Kromě samotného cizího jazyka se výrazně zlepší v porozumění a aktivním použití terminologie pro účetní a daňovou praxi, což je velmi žádaná kombinace. Absolventům se významně zlepší možnosti pracovního uplatnění, neboť zvládnou nakládat s různými typy složitějších dokumentů v cizím jazyce, písemná komunikace přestane být problémem a troufnou si i na ústní reakci nebo krátkou prezentaci na odborném meetingu. Po složení závěrečného testu, v němž je třeba dosáhnout výsledku 60 % bodů, získají účastníci certifikát Specialista na němčinu pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky – úroveň 2/3.

Nabízíme i navazující kurzy:

Případně všechny tři úrovně s cenovým zvýhodněním cca 30 % Specialista na němčinu pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky – začátečník až pokročilý.

Obsah a časový harmonogram

6. listopadu 2019 (středa)

Témata jazyková:

 • sloveso: gramatické časy I
 • opakování obecné základní slovní zásoby
 • tipy k samostudiu jazyka

Témata profesní:

 • slovní zásoba účetnictví – výkazy
 • psaní pracovního emailu
 • opakování profesní základní slovní zásoby

13. listopadu 2019 (středa)

Témata jazyková:

 • sloveso: gramatické časy II
 • sloveso: trpný rod
 • výslovnost: rozdíly dle dialektů

Témata profesní:

 • slovní zásoba účetnictví – příloha v účetní závěrce
 • zásady small talku
 • simulace jednání, zápis

20. listopadu 2019 (středa)

Témata jazyková:

 • sloveso: podmiňovací způsob
 • existenciální vazba
 • skloňování podstatných jmen I

Témata profesní:

 • slovní zásoba DPPO
 • odborná prezentace I

27. listopadu 2019 (středa)

Témata jazyková:

 • frázová slovesa / slovesa s předložkovou vazbou
 • zvratnost
 • skloňování podstatných jmen II

Témata profesní:

 • slovní zásoba DPFO
 • odborná prezentace II

4. prosince 2019 (středa)

Témata jazyková:

 • členy a počitatelnost
 • další vybrané aspekty
 • opakování gramatiky

Témata profesní:

 • opakování profesní slovní zásoby
 • překlad odborného textu (práce s internetem, slovníkem)
 • závěrečný test

Harmonogram jednotlivých seminářů

8:30 - 9:00      Registrace účastníků

9:00 - 10:30    Přednáška

10:30 - 10:45  Coffee break

10:45 - 12:15   Přednáška

12:15 - 13:00  Oběd

13:00 - 14:15  Přednáška

14:15 - 14:30   Coffee break

14:30 - 15:00  Přednáška

 

Lektor

Mgr. Ondřej Veselý

Mgr. Ondřej Veselý je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, oborů angličtina a němčina. Kromě kratších výměnných pobytů absolvoval i dva semestry studia na Universität Bonn a semestr jako asistent učitele němčiny na gymnáziu v Irsku. Po ukončení studia změnil kariérní zaměření a stal se asistentem daňového poradce (Ernst & Young) a…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

6.11. – 4.12.2019

9:00 - 15:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

22 900,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.