Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení od 1.1.2017 Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář je určen pro

mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnanců, pro osoby samostatně výdělečně činné a osoby, které pro ně zpracovávají účetnictví, jakož i pro ostatní zájemce o tuto problematiku. Předběžné znalosti probírané problematiky nejsou nezbytné.

Cíl semináře

Jako každý rok, i k 1. lednu 2017 dochází v systému nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení ke změnám, byť dílčím, které jejich provádění ovlivní. Účelem semináře je na tyto změny upozornit a současně podat informaci o připravovaných právních úpravách, k nimž by mělo dojít v průběhu roku 2017.

Seminář je určený pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnanců, pro osoby samostatně výdělečně činné a osoby, které pro ně zpracovávají účetnictví, jakož i pro ostatní zájemce o tuto problematiku. Předběžné znalosti probírané problematiky nejsou nezbytné. 

Obsah semináře

Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení proběhlé v roce 2016.

Nemocenské pojištění v roce 2017

 • Aktuální legislativní situace
 • Účast na nemocenském pojištění – okruh pojištěných osob, podmínky účasti na NP (pojem „zaměstnání malého rozsahu“, účast na nemocenském pojištění v něm, započítávání příjmů v zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce)
 • Povinnosti zaměstnavatele v NP („přihlašování“ a „odhlašování“ zaměstnanců, povinnosti související s výplatou dávek NP).
 • Dávky nemocenského pojištění – podmínky nároku na dávky a jejich výše, uplatnění nároku na dávky, výplata dávek (okruh dávek, podmínky pro nárok na dávky nemocenského pojištění u zaměstnání malého rozsahu a dohody o provedení práce, karenční doba, výše dávek a nové redukční hranice pro dávky NP a náhradu mzdy).
 • Posuzování zdravotního stavu a nemocenské pojištění – pojem dočasné pracovní neschopnosti (DPN), uznávání a ukončování DPN (dopředu a zpětně), navazující DPN, čerpání 180 dnů DPN a vyčerpání podpůrčí doby, uznání invalidity a ukončení DPN, povinnosti pojištěnců při předkládání “neschopenky“, předpokládaný vývoj („elektronická neschopenka“).

Pojistné na sociální zabezpečení

 • Poplatníci pojistného a odvod pojistného (možnost doplacení pojistného účastníky II. pilíře – důchodového spoření)
 • Vyměřovací základy a maximální vyměřovací základ (vyměřovací základ zaměstnance, nová výše maximálního vyměřovacího základu)
 • Povinnosti zaměstnavatele v pojistném na SZ

Osoby samostatně výdělečně činné

 • Povinnosti OSVČ v důchodovém pojištění (nové hranice pro placení pojistného na důchodové pojištění)
 • Nemocenské pojištění OSVČ

Diskuse, odpovědi na dotazy

Přednášející je zkušeným lektorem s dlouhodobou praxí, přímo se podílí na změnách právní úpravy.

K semináři obdrží účastníci studijní materiál

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 prezence účastníků

09:00 - 10:30  přednáška (1. část)

10:30 - 10:45  přestávka s občerstvením

10:45 - 13:00  přednáška (2. část + diskuse)

Lektor

JUDr. František Vlasák, lektor Mzdy, personalistika

Absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy, po ní v roce 1978 nastoupil na Českou správu nemocenského pojištění. Od té doby pracuje nepřetržitě v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení - v letech 1990 - 1992 na Federálním ministerstvu práce a sociálních věcí, v letech 1992 - 1998 na České správě sociálního

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
19.12.20169:00 - 13:00Prahabude upřesněno2490 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění 2016, poplatníci pojistného, nemocenské pojištění OSVČ, účast na nemocenském pojištění, školení Vlasák atd.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení