On-line seminář

Nemovitosti a jejich nájem z pohledu daní a účetnictví v roce 2021

RNDr. Ivan Brychta

Cílem webináře je komplexní aktuální pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí (nemovitostí) a jejich nájmu, pachtu nebo finančního leasingu z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí, a to se zdůrazněním novinek v roce 2021.

Webinář je určen:

vlastníkům nemovitostí z řad fyzických i právnických osob, pracovníkům oddělení správy majetku, účetním, ekonomům a dalším osobám, které se zabývají problematikou nemovitostí (nemovitých věcí) a jejich nájmu/pachtu/finančního leasingu (ať už z pozice vlastníka / pronajímatele nebo z pozice nájemce u nájmů, uživatele u finančního leasingu či pachtýře u pachtu).

Obsah semináře:

 • vymezení nemovitých věcí v aktuálním občanském právu a promítnutí této úpravy do daňových zákonů
 • pořizování nemovité věci z pohledu zákona o daních z příjmů (koupí, na finanční leasing, náklady spojené s pořízením, určení vstupní ceny, vyvolaná investice)
 • možnosti odpisování nemovité věci (principy stanovení daňových odpisů, účetní odpisy, vč. metody komponentního odpisování, odpis a náklady z práva stavby)
 • nájem (pacht) nemovitých věcí a služby s ním spojené (časové rozlišení, možnosti přefakturace služeb, poskytování vlastních služeb, vyúčtovávání služeb a související daňové aspekty)
 • technické zhodnocení versus opravy (nová hranice pro daňové TZ, základní odlišení účetního a daňového pohledu, možnosti v případě, kdy technické zhodnocení či opravy provádí nájemce/podnájemce, TZ pohledu DPH)
 • tvorba rezerv na opravy (základní princip, příklady postupu)
 • zdanění příjmů z nájmu nemovitých věcí (zaměření zejména na fyzické osoby, rozdělení příjmů mezi spoluvlastníky jinak než podle výše podílů apod.)
 • uplatňování nákladů v souvislosti s nájmem (další specifické náklady – např. jistota/kauce, odstupné, uplatnění výdajů u vlastníků – fyzických osob procentem)
 • dodání nemovitých věcí z pohledu DPH (vymezení vybraných nemovitých věcí, zdanitelné plnění versus osvobozené plnění, problematika koeficientu pro krácení odpočtu, úprava a vyrovnání odpočtu)
 • nájemné z pohledu DPH (vymezení nájmu vybraných nemovitých věcí, zdanitelné plnění versus plnění osvobozené, nový postup v aplikaci DPH od roku 2021)
 • postup z hlediska DPH při dodání služeb souvisejících s nájmem (poskytnutí služby, přefakturace, vyúčtování z pohledu DPH)
 • základní principy daně z nemovitých věcí (poplatníci, stanovení daně, termíny podávání daňového přiznání, splatnost daně, náklad z titulu platby daně) a další.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy od roku 2021 ve srovnání s předchozím stavem.

Pro účastníky webináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu webináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

21.4.2021

9:00 - 14:00

On-line

3690

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.