On-line seminář

Neplýtvejte vaší produkcí - využijte spolupráci s neziskovým sektorem

Spolupráce výrobců s potravinovými bankami jako win-win strategie? Na této akci se dovíte, jak na to.

Veronika Láchová

Spolupráce s neziskovým sektorem nemusí být vždy „nutným zlem“, může být pro všechny zúčastněné přínosem. Společná cesta k udržitelnosti není jen marketingovým sloganem, je realitou, která může pomoci provozu i lidem. Potravinové banky nabízejí výrobcům široké možnosti spolupráce nejen na úrovni darování potravin, ale i optimalizace procesů neplýtvání a hledání cest využití přebytků potravin. Na webináři se dozvíte, jak s potravinovými bankami spolupracovat a společně najít „win win“ strategii.

Lektor

Veronika Láchová

Od roku 2016 je výkonnou ředitelkou České federace potravinových bank – střešní organizace pro spolupráci a podporu potravinových bank v České republice. Je koordinátorem práce českých potravinových bank a je odpovědná za národní I mezinárodní spolupráci, partnerství stakeholderů, mezinárodní zapojení českých potravinových bank do aktivit EU I celosvětové sítě GFN a také zastupuje potravinové banky v médiích. Je členkou představenstva Evropské federace potravinových bank. Mimo jiné je odpovědná I za koordinaci celonárodní Sbírky potravin, do níž je zapojeno 10 nadnárodních obchodních řetězců a desítky producentů a výrobců.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

5.9.2022

10:00 - 12:00

On-line

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.