On-line seminář

Nerovné zacházení a diskriminace a jak jim předcházet

Mgr. Daniel Vejsada

Cílem semináře je poskytnutí základního přehledu právní úpravy rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele. Na semináři probereme, jak nerovnému zacházení a diskriminaci na pracovišti předcházet a jak nakládat s podněty a stížnostmi zaměstnanců. Podíváme se také, jak vzniklé situace řešit, jaká rizika hrozí zaměstnavateli v případě sporů a jaké závěry vyplývají z dosavadních soudních rozhodnutí.

Obsah semináře:

  1. Úvod do problematiky

 

V úvodu probereme právní úpravu povinnosti rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích a nároky zaměstnanců a jiná rizika vyplývající z porušení těchto pravidel. Probereme, co je bossing, mobbing či jiné formy šikany na pracovišti.

 

  1. Předcházení problémům, šetření stížností

 

V této části budou rozebrána doporučení k nastavení vnitřních předpisů a oznamovacích systémů a také možné preventivní kroky, jak výskytu těchto negativních jevů předcházet. Dále probereme, jak postupovat v případě stížnosti zaměstnance.

 

  1. Řešení situací

 

V této části probereme, jak postupovat v situaci, kdy se na pracovišti zjistí nerovné zacházení či diskriminace a jak věc řešit s dotčenými zaměstnanci.

 

  1. Dosavadní rozhodnutí

 

V poslední části si probereme dosavadní soudní rozhodnutí a také stanoviska veřejného ochránce práv, která nám blíže napoví, kde se může nacházet hranice rovného zacházení či diskriminace.

 

Lektor

Mgr. Daniel Vejsada

Získal titul Mgr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012 a ve stejném roce také nastoupil do pražské kanceláře PRK Partners s.r.o., kde působí v současné době jako advokát v pracovněprávním oddělení. Dříve působil také jako funkcionář odborové organizace a jako zástupce v evropské radě zaměstnanců, kde se zaměřoval na praktické…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

3.6.2020

9:00 - 12:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.