Seminář

Norma ISO 45001:2018 - roční zkušenosti z praxe

Bc. Zdeněk Šenk

Seminář je zaměřený na výklad k nové normě nejenom se zdůrazněním rozdílů mezi normou OHSAS a normou novou, ale předkládá účastníkům také zkušenosti z praktické implementace nových požadavků normy.

Nová norma ČSN ISO 45001:2018 Systém managementu BOZP - Požadavky s návodem k použití vyšla v českém vydání v říjnu 2018.

Seminář je zaměřený na výklad k nové normě nejenom se zdůrazněním rozdílů mezi normou OHSAS a normou novou, ale předkládá účastníkům také zkušenosti z praktické implementace nových požadavků normy.

Současně budou prezentovány oblasti, ve kterých je nová norma ve svých zásadách shodná anebo podobná s právními požadavky.

Vydáním nové normy, lze předpokládat zvýšený tlak ze strany zákaznických auditů a certifikačních organizací na zlepšování současného systému managementu BOZP.

Velká část přednášky proto bude věnována otázkám zlepšování výkonnosti BOZP, s vazbou na dosažení efektivního způsobu řízení BOZP.

Seminář je určen pro:

firmy a organizace, které chtějí implementovat nový systém řízení BOZP a dále pro ty, kteří už mají SM BOZP zavedený a chtějí svůj podnikový systém managementu BOZP dále zlepšovat. Proto bude otázce zlepšování SM BOZP věnována velká část přednášky.

Co Vám seminář přinese:

Cílem semináře je pomoci organizacím, které jsou certifikovány nebo implementují nové požadavky normy ISO 45001:2018 v přesnějším a důslednějším naplnění požadavků normy.

Účast na semináři by tak měla podpořit Váš zájem o zlepšení úrovně systému managementu BOZP.

Lektor semináře Vám předá svoje dosavadní zkušenosti s normou OHSAS z pohledu poradce i z pohledu certifikačního auditora, se zaměřením na novou normu ISO 45001. Současně bude vytvořen prostor pro diskuzi, aby mohlo dojít k předání Vašich zkušeností ostatním účastníkům semináře.

Obsah semináře:

  • 1. část: Výklad k nové normě ISO 45001:2018
  • 2. část: Zkušenosti z praktické implementace požadavků normy ISO 45001:2018
  • 3. část: Právní požadavky BOZP ve vazbě na požadavky normy ISO 45001:2018

             Časový harmonogram semináře:

              8.30 –  9.00 – prezence účastníků

              9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

            10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

            10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

            12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

            12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

            Lektor

            Bc. Zdeněk Šenk

            Poradce, lektor, spisovatel a auditor se specializací na BOZP.

            Je držitelem osvědčení OZO BOZP a Technik PO a systémového certifikátu Auditor SM BOZP. Má za sebou bohatou publikační činnost: Abeceda personalisty, část VI. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v personalistice; 1309 testových otázek BOZP; Bezpečnost a ochrana zdraví při práci…

            Více informací a další semináře lektora

            Termíny a místo konání

            21.10.2019

            9:00 - 14:00

            Praha

            Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

            3790

            Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

            O tématu školení

            Na tomto semináři se setkáte s pojmy jako:

            BOZP, norma ISO 45001:2018 Systém managementu BOZP, systém řízení BOZP, systém managementu BOZP, ISO 45001:2018, rozdíl mezi normou OHSAS a normou ISO 45001:2018, BOZP normy, certifikace, implementaci podle normy ISO 45001:2018, výklad k nové normě ISO 45001:2018, norma ISO 45001:2018 seminář, norma ISO 45001:2018 Systém managementu BOZP školení, atd...