Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Norma ISO 45001:2018 - roční zkušenosti z praxe

Nová norma ČSN ISO 45001:2018 Systém managementu BOZP - Požadavky s návodem k použití vyšla v českém vydání v říjnu 2018.

Seminář je zaměřený na výklad k nové normě nejenom se zdůrazněním rozdílů mezi normou OHSAS a normou novou, ale předkládá účastníkům také zkušenosti z praktické implementace nových požadavků normy.

Současně budou prezentovány oblasti, ve kterých je nová norma ve svých zásadách shodná anebo podobná s právními požadavky.

Vydáním nové normy, lze předpokládat zvýšený tlak ze strany zákaznických auditů a certifikačních organizací na zlepšování současného systému managementu BOZP.

Velká část přednášky proto bude věnována otázkám zlepšování výkonnosti BOZP, s vazbou na dosažení efektivního způsobu řízení BOZP.

Seminář je určen pro:

firmy a organizace, které chtějí implementovat nový systém řízení BOZP a dále pro ty, kteří už mají SM BOZP zavedený a chtějí svůj podnikový systém managementu BOZP dále zlepšovat. Proto bude otázce zlepšování SM BOZP věnována velká část přednášky.

Co Vám seminář přinese:

Cílem semináře je pomoci organizacím, které jsou certifikovány nebo implementují nové požadavky normy ISO 45001:2018 v přesnějším a důslednějším naplnění požadavků normy.

Účast na semináři by tak měla podpořit Váš zájem o zlepšení úrovně systému managementu BOZP.

Lektor semináře Vám předá svoje dosavadní zkušenosti s normou OHSAS z pohledu poradce i z pohledu certifikačního auditora, se zaměřením na novou normu ISO 45001. Současně bude vytvořen prostor pro diskuzi, aby mohlo dojít k předání Vašich zkušeností ostatním účastníkům semináře.

Obsah semináře:

  • 1. část: Výklad k nové normě ISO 45001:2018
  • 2. část: Zkušenosti z praktické implementace požadavků normy ISO 45001:2018
  • 3. část: Právní požadavky BOZP ve vazbě na požadavky normy ISO 45001:2018

             Časový harmonogram semináře:

              8.30 –  9.00 – prezence účastníků

              9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

            10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

            10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

            12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

            12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

            Lektor

            Poradce, lektor, spisovatel a auditor se specializací na BOZP.

            Je držitelem osvědčení OZO BOZP a Technik PO a systémového certifikátu Auditor SM BOZP.
            Má za sebou bohatou publikační činnost: Abeceda personalisty, část VI. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v personalistice; 1309 testových otázek BOZP; Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

            Termíny a přihláška

            DatumČasMěstoMístoCena 
            21.10.20199:00 - 14:00Prahabude upřesněno3790 Závazná přihláška

            Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
            Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
            Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


            Doplňující informace

            Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

            Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

            Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
            Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

            Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

            Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

            O tématu školení

            Na tomto semináři se setkáte s pojmy jako:

            BOZP, norma ISO 45001:2018 Systém managementu BOZP, systém řízení BOZP, systém managementu BOZP, ISO 45001:2018, rozdíl mezi normou OHSAS a normou ISO 45001:2018, BOZP normy, certifikace, implementaci podle normy ISO 45001:2018, výklad k nové normě ISO 45001:2018, norma ISO 45001:2018 seminář, norma ISO 45001:2018 Systém managementu BOZP školení, atd...

            • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
            • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
            • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
            • semináře Praha 6
            • semináře na míru
            • prezence účastníků kurzu
            • formy firemního vzdělávání
            • bonusy ke vzdělávání
            • školení Praha - Amarilis
            • školení Praha - Amarilis - místnost
            • školení Praha - Clarion
            • školení Praha - Clarion - místnost
            • bonusy ke vzdělávání - aktuality
            • školení Praha - Clarion - oběd
            • školení Praha - Clarion - oběd
            • školení Praha - Clarion - oběd
            • školení Praha - Clarion - oběd
            • školení Praha - Clarion - občerstvení
            • školení Praha - Clarion - občerstvení
            • školení Praha - Clarion - občerstvení
            .

            Ochrana osobních údajů a jejich používání

            Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

            Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

            1. Data a jejich využití 

            Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

             

             

             

             

            Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

            Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

            2. Zabezpečení dat 

            Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

            Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

             

            3. Práva subjektů

            Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

            V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz