On-line seminář

Nová právní úprava bezpečnosti práce

v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Změny úpravě bezpečnosti VTZ v návaznosti na zákon č 250/2021 Sb.

JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

Zákon č. 250/2021 Sb., nahrazuje dosavadní legislativu týkající se bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ, zejména ruší dosud účinný zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Zákon se zabývá zejména požadavky na bezpečnost provozu VTZ a ochranou zdraví při práci a ruší i znění některých dalších současných právních předpisů.

Lektor

JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

Petr Kožmín je zkušeným lektorem dalšího vzdělávání v pracovněprávní oblasti a BOZP, působí již řadu let v různých pozicích v oblasti BOZP. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení BOZP a svazový inspektor Odborového sdružení železničářů, je soudním znalcem v oboru bezpečnost práce se specializací na Bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Je…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.4.2022

9:00 - 13:00

On-line

3490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.

O tématu školení

  • nová právní úprava bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení,
  • povinnosti vyplývající pro jejich provozovatele podle nového zákona o bezpečnosti práce,
  • nová pravidla pro odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám VTZ a k povinosti k plnění nádob s plyny,
  • dílčí o připravovaných prováděcích předpisech k zákonu č. 250/20201 Sb., které jsou v současnosti v různých stádiích návrhů, nebo na samém počátku legislativního procesu.