Seminář

Novela školského zákona v praxi MŠ

Mgr. Lenka Polášková

Prakticky zaměřený seminář reaguje na situaci spojenou s aplikací novely školského zákona a dopady změn do fungování mateřských škol.

Tip pro pedagogy

Připravili jsme pro vás praktickou brožuru Asistent pedagoga, kterou si můžete objednat zde.

Prakticky zaměřený seminář reaguje na situaci spojenou s aplikací novely školského zákona, která vstoupila v účinnost 1. 9. 2016.

Účastníci semináře zdarma získají užitečné vzory a dokumentaci. 

Seminář určen pro:

 • ředitelky, zástupkyně ředitelky, vedoucí učitelky mateřských škol
 • zástupce zřizovatelů

Cíl semináře:

Účastníci se seznámí se zásadními změnami týkajícími se oblasti dokumentace mateřských škol, s realizací a aplikací novely školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 s účinností od 1. 9. 2016.

Seminář přinese také informace týkající se financování v oblasti dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, z hlediska krajových specifik, konkrétně oblast financování asistentů pedagoga.

Obsah semináře:

Aplikace systémové podpory inkluzivního vzdělávání v praxi mateřské školy

 • Definice dítěte, žáka,studenta od 1. 9. 2016.
 • Přehled a orientace ve stupních a typologiích podpůrných opatření.
 • Specifika oblasti Individuálních vzdělávacích plánů.
 • Změny a inovace v oblasti spolupráce se školskými, poradenskými zařízeními od 1. 9. 2016.
 • Definice inkluze a filozofie inkluzivního vzdělávání v zahraničí vs. aplikace v systému českého školství.
 • Společné vzdělávání pohledem České školní inspekce.

Financování speciálních vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů z hlediska krajových specifik

 • Postupy schvalování asistentů pedagoga.
 • Interní systémy hodnocení žádostí o asistenta pedagoga.
 • Financování krajů v souvislosti společného vzdělávání.

Účastníci semináře zdarma získají:

 • Vzorovou předlohu Individuálního vzdělávacího plánu s obsahem odpovídajícím platné legislativě. 
 • Vzorovou předlohu Informovaného souhlasu. 
 • Vzorovou předlohu Plánu pedagogické podpory, upravenou pro potřeby pedagoga mateřské školy. 
 • Doporučení postupu řešení situací s požadavky zákonných zástupců na podávání medikace v Mš. 
 • Kompletní metodiku: Metodické doporučení pro zřízení funkce asistenta pedagoga.
 • Katalogy podpůrných opatření.
 • Metodiky pro asistenty pedagoga.

Časový harmonogram:

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 11.00 – přednáška (1. část)

11.00 – 11.15 – přestávka s občerstvením

11.15 – 13.00 – přednáška (2. část + diskuse)

Partner akce

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

je lektorka s více než 20 letou pedagogickou praxí. Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad vybraných právních předpisů segmentu školství. Je autorkou řady publikací pro učitele a ředitele škol. V minulosti externě spolupracovala například s Výzkumným ústavem Pedagogickým, Ministerstvem práce a sociálních věcí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

14.3.2017

9:00 - 13:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

1 590,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.