Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Novela stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Proces začínající stavebním záměrem a končící uvedením stavby do provozu probíhá v intencích stanovených především zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Ke stavebnímu zákonu je vydávána celá řada právních předpisů. Některé z nich v souvislosti s novelou SZ byly rovněž novelizovány. Důležitou roli ve výstavbě sehrávají předpisy pro projektanty a stavbyvedoucí. Rozhodující účastníci výstavby, tj. projektant, stavbyvedoucí, technický dozor investora/stavební dozor u staveb svépomocí a koordinátor BOZP na staveništi musí mít ve výstavbě o těchto předpisech důkladné znalosti, aby byli schopni dodržet veškeré požadavky na výstavbu v těchto předpisech vyžadované.

Seminář je určen pro:

projektanty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi a stavebníky (investory). 

Co Vám seminář přinese:

Účastníci se seznámí s předpisy pro projektanty a stavbyvedoucí.

Obsah semináře:

 • Stavební zákon č. 183/2006 Sb. po novele v r. 2017 (účinnost od 1. 1. 2018).
 • Rozbor prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu popisujících procesy územního a stavebního řízení: vyhláška č. 499/2006 Sb., č. 500/2006 Sb. a vyhláška č. 503/2006 Sb. po novele stavebního zákona.
 • Obecné a technické požadavky na stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • Technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Rozhodující účastníky výstavby: projektant, stavbyvedoucí a jejich posice při naplňování požadavků na výstavbu.
 • Metodické pomůcky MMR a ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě pro účastníky výstavby - diskuze, ukázky.

Časový harmonogram:

 8.30 – 9.00 – prezence účastníků

 9.00 – 10.30 – seminář (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.00 – seminář (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 14.15- seminář (3. část)

14.15 - 14.30 -  přestávka s občerstvením

14.30 - 16.00 – seminář (4. část) + diskuze

Lektor

Autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, autorizovaný inženýr v TZS, TPS a EA, člen PS při MPSV ČR

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
30.11.20189:00 - 16:00Prahabude upřesněno3790 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
.