Seminář

Novela stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Ing. Jindřich Pater

Důležitou roli ve výstavbě sehrávají vedle stavebního zákona předpisy pro projektanty a stavbyvedoucí. Rozhodující účastníci výstavby, tj. projektant, stavbyvedoucí, technický dozor investora/stavební dozor u staveb svépomocí a koordinátor BOZP na staveništi musí mít ve výstavbě o těchto předpisech důkladné znalosti, aby byli schopni dodržet veškeré požadavky na výstavbu v těchto předpisech vyžadované.

Proces začínající stavebním záměrem a končící uvedením stavby do provozu probíhá v intencích stanovených především zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Ke stavebnímu zákonu je vydávána celá řada právních předpisů. Některé z nich v souvislosti s novelou SZ byly rovněž novelizovány. Důležitou roli ve výstavbě sehrávají předpisy pro projektanty a stavbyvedoucí. Rozhodující účastníci výstavby, tj. projektant, stavbyvedoucí, technický dozor investora/stavební dozor u staveb svépomocí a koordinátor BOZP na staveništi musí mít ve výstavbě o těchto předpisech důkladné znalosti, aby byli schopni dodržet veškeré požadavky na výstavbu v těchto předpisech vyžadované.

Seminář je určen pro:

projektanty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi a stavebníky (investory). 

Co Vám seminář přinese:

Účastníci se seznámí s předpisy pro projektanty a stavbyvedoucí.

Obsah semináře:

  • Stavební zákon č. 183/2006 Sb. po novele v r. 2017 (účinnost od 1. 1. 2018).
  • Rozbor prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu popisujících procesy územního a stavebního řízení: vyhláška č. 499/2006 Sb., č. 500/2006 Sb. a vyhláška č. 503/2006 Sb. po novele stavebního zákona.
  • Obecné a technické požadavky na stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  • Technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Rozhodující účastníky výstavby: projektant, stavbyvedoucí a jejich posice při naplňování požadavků na výstavbu.
  • Metodické pomůcky MMR a ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě pro účastníky výstavby - diskuze, ukázky.

Časový harmonogram:

 8.30 – 9.00 – prezence účastníků

 9.00 – 10.30 – seminář (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.00 – seminář (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 14.15- seminář (3. část)

14.15 - 14.30 -  přestávka s občerstvením

14.30 - 16.00 – seminář (4. část) + diskuze

Lektor

Ing. Jindřich Pater

Autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, autorizovaný inženýr v TZS, TPS a EA, člen PS při MPSV ČR

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

30.11.2018

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 790,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.