Školení na míru

Novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb.

Ing. Jiří Blažek

Školení na míru na téma Novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb. je zaměřeno na stavebníky a žadatele o příslušná řízení vymezená stavebním zákoníkem a předpisy souvisejícími. S odborníkem na danou problematiku budete moci konkrétně prodiskutovat právě to, co je pro Vás důležité a co trápí právě Vaši firmu.

Téma školení: Novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb.
Termín konání: dle domluvy
Počet účastníků: dle domluvy
Počet dnů konání: 1 den, 5 hodin (1 hodina = 60 minut)

Časový harmonogram: 

 • 9:00 - 10:30 - školení (1. část)
 • 10:30 - 10:45 - přestávka
 • 10:45 - 12:15 - školení (2. část)
 • 12:15 - 12:30 - přestávka
 • 12:30 - 14:00 - školení (3. část) + diskuze 
  (časový harmonogram může být upraven dle vašich přání)

Podkladové materiály: zajistí Verlag Dashöfer ve spolupráci s lektorem

Prostory: vhodné školicí prostory Vaší společnosti 
V případě zájmu může vhodné školicí prostory, organizaci, potřebné technické vybavení (projektor, flipchart) a občerstvení pro účastníky zajistit rovněž Verlag Dashöfer.

Návrh obsahu:

 • Novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb.
 • Přetrvávající nepřesnosti v zákonu (výrazy a pojmy).
 • Vztah k Občanskému zákoníku.
 • Aplikace zákona z úrovně stavebních úřadů, odborů výstavby, vyvlastňovacích úřadů.
 • Územně plánovací podklady, územní studie.
 • Upřesnění postupů v ZUR a Územních plánech.
 • Územní rozhodnutí § 78 - 79, 80, 81, 90.
 • Územní řízení (procesní úkony) § 87 - 93.
 • Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (§ 94a – 94i) a společné územní a stavební řízení (§ 94k – 94p), společné územní a stavební řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí (§ 94g – 94z).
 • Ostatní řízení, změny upřesnění (územní souhlas, stavby bez ohlášení, ohlášení, stavební povolení, změny v užívání).
 • Odstraňování staveb (§ 128) nařízení k odstranění stavby, dodatečné povolení stavby (§ 129).
 • Kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí.
 • Povinnosti účastníků řízení (stavebník, zpracovatel dokumentace, zhotovitel díla).
 • Požadavky na stavby, nové nařízení EP a Rady č. 305/2011.
 • Mimořádné postupy, kontrolní funkce správních orgánů, státní dozor.
 • Velkou pozornost klade autor sborníku a přednášející na vliv ostatních předpisů (44) na stavební zákon, neboť stanoviska, závazná stanoviska, námitky, odvolání atd. mohou výrazně změnit stavební záměr.
 • č. 500/2006 Sb., vyhl. č. 503/2006 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb.,).
 • Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.
 • Zákon č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění (změna pro společné povolení).
 • Změny ve správním řádu.
 • Dotazy, diskuze.

Cena školení na míru:

Cena bude stanovena individuálně dle Vaší přesné specifikace a požadavků. Poskytujeme slevy v případě objednávky více školicích dnů, stálým zákazníkům a nevýdělečným organizacím. 

Lektor

Ing. Jiří Blažek

Zkušený odborný lektor v oblasti investiční výstavby, vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví, projektová činnost a inženýrské výkony, technický poradce, rozsáhlá publikační činnost.    

Více informací a další semináře lektora

Poptávka školení na míru

Input: