Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Novela zákona o DPH 2019. Novela zákona o EET. Aktuální informace GFŘ.

Seminář je určen:

pracovníkům daňových oddělení a finančních účtáren a dalším, kteří se profesně setkávají s problematikou DPH.

Cíl semináře: 

podat informace k návrhu novely zákona o DPH od 1. 1. 2019 a novele zákona o EET. Upozornit na akutální informace GFŘ.

Obsah semináře: 

Novela zákona o DPH – sněmovní tisk 206

 • Problematika věcného břemene – nově nájem
 • Úprava definice ekonomické činnosti
 • Dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení ZD
 • Datum uskutečnění zd. plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha)
 • Daňové doklady – úprava u doručování, změny u souhrnného DD
 • Změny při opravě základu daně, opravný daňový doklad
 • Nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené, výše opravy, opravné DD, oprava odpočtu daně
 • Úprava nájmu nemovité věci pro plátce, kdy nelze využít nájem jako zdanitelné plnění
 • Poskytnutí ubytovacích služeb
 • Úprava odpočtu daně u nemovité věci, na které byla provedena významná oprava
 • Změny u vývozu zboží, prokazování
 • Úprava osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží
 • Uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace
 • Režim přenesení daňové povinnosti – obecné zavedení institutu „dobrá víra“
 • Úprava při podání dodatečného daňového přiznání
 • Změny v případě nesprávného uvedení daně za jiné zdaňovací období
 • Přechodná usatanovení

Novela zákona o EET a zákona o DPH – sněmovní tisk 205

 • Evidence tržeb pro nejmenší podnikatele – účtenky z předtištěného bloku, podmínky pro splnění této evidence
 • Změna zákona o DPH – snížení sazeb DPH u stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů, úklid v domácnostech, opravy kol, obuvi, kadeřnické služby

Aktuální informace GFŘ

 • Problematika podnikání ve společnosti (sdružení) od 1. 1. 2019
 • Vznik povinnosti přiznat daň – poukazy, dodání elektřiny, tepla, plynu a vody
 • Řešení nedoložené ztráty obchodního majetku, který není dlouhodobým majetkem, majetek ve spotřebě, ztráty vlastních výrobků, ztráty dlouhodobého majetku, výpočet
 • Problematika uplatnění DPH u ubytovacích služeb - Airbnb, registrace za identifikovanou osobu
 • Vývoz zboží – uskutečnění vývozu, daňové doklady, prokazování vývozu – potvrzení CÚ o vývozu zboží, ústní celní prohlášení
 • Změna od 1. 3. 2018 u služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží – přepravní služby
 • Informace k opravě ZD při reorganizaci

Zodpovídání dotazů

Časový harmonogram semináře:

 8.30 - 9.00 - prezence účastníků

 9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

zkušený lektor, specializuje se na daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a publikační činnost... 

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
5.10.2018 9:00 - 14:00Prahabude upřesněno3590 Závazná přihláška
12.11.2018 9:00 - 14:00Prahabude upřesněno3590 Závazná přihláška
7.12.2018 9:00 - 14:00Prahabude upřesněno3590 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
.