Seminář

Novela zákona o DPH 2019. Novela zákona o EET.

Ing. Zdeněk Kuneš

Cílem semináře je upozornit na nejčastější chyby při aplikaci zákona o DPH a informací GFŘ. Poradit, jak minimalizovat riziko neuznání nároku na odpočet daně a ručení.

Seminář je určen:

pracovníkům daňových oddělení a finančních účtáren a dalším, kteří se profesně setkávají s problematikou DPH.

Obsah semináře: 

Novela zákona o DPH – sněmovní tisk 206

 • Problematika věcného břemene – nově nájem, věcné břemeno poskytované na dlouhodobé bázi, datum uskutečnění u zdanitelného plnění nebo osvobozeného bez nároku na odpočet daně.
 • Úprava definice ekonomické činnosti, jednatelé společností.
 • Identifikované osoby – celkový přehled, úpravy.
 • Stanovení místa plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci – vazba na nařízení 282/2011.
 • Zásadní úprava u poskytovatelů digitálních služeb účinná od 1.1.2019, vystavování daňových dokladů.
 • Pořízení zboží z jiného členského státu – rozšíření definice, stanovení místa plnění, varianty řešení.
 • Dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení ZD.
 • Povinnost přiznat daň při přijetí úplaty – informace GFŘ, vazba na poukazy.
 • Zdanitelné plnění poskytované na dlouhodobé bázi, případy, kdy se nepoužije.
 • Úprava data uskutečnění zd. plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha).
 • Daňové doklady – nová povinnost doručování DD, změny u souhrnného DD.
 • Stanovení základu daně.
 • Nový výpočet daně z ceny včetně daně.
 • Změny při opravě základu daně, nově uvádění v přiznání při snížení ZD, opravný daňový doklad.
 • Nově možnost provedení opravy u nedobytných pohledávek, výše opravy, opravné DD, oprava odpočtu daně u dlužníka.
 • Dodání nemovité věci – lhůty.
 • Úprava nájmu nemovité věci - odkdy nelze využít nájem jako zdanitelné plnění.
 • Poskytnutí ubytovacích služeb.
 • Změny u vývozu zboží, prokazování, ústní celní prohlášení.
 • Významná oprava nemovité věci – definice, úprava odpočtu daně při prodeji nemovité věci.
 • Úprava osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží.
 • Upřesnění výpočtu daně v poměrné výši.
 • Uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací.
 • Nově snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace u drobného majetku.
 • Režim přenesení daňové povinnosti – obecné zavedení institutu „dobrá víra“, režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí zdanitelného plnění pro obce.
 • Nová pokuta u kontrolního hlášení až 500 000 Kč.
 • Změny v případě nesprávného uvedení daně za jiné zdaňovací období.
 • Změna sazeb daně u hromadné přepravy osob.
 • Přechodná usatanovení.

Novela zákona o EET a zákona o DPH – sněmovní tisk 205

 • Evidence tržeb pro nejmenší podnikatele - účtenky z předtištěného bloku, podmínky pro splnění této evidence.
 • Změna zákona o DPH - snížení sazeb DPH u stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů, úklid v domácnostech, opravy kol, obuvi, kadeřnické služby. 

Zodpovídání dotazů

Lektor

Ing. Zdeněk Kuneš

zkušený lektor, specializuje se na daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a publikační činnost... 

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.4.2019

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.